V dubnu začne blokové čištění města. V prvních týdnech v upraveném režimu

V Karlových Varech začne 1. dubna blokové čištění města. Dočasně nebude nutné přeparkovávat auta, úklid se bude s ohledem na aktuální podmínky provádět v upraveném režimu. Očista komunikací a veřejných prostranství bude probíhat s přihlédnutím k situaci v každé jednotlivé lokalitě. Výrazně posilněn bude ruční úklid, mytí komunikací se bude provádět pouze tam, kde nejsou přilehlé parkovací zálivy.

V tomto režimu bude jarní úklid města probíhat po celý duben, k přechodu na tradiční formu blokového čištění dojde nejdříve na začátku května.

V průběhu dubna bude úklid zaměřen zejména na odstranění nečistot po zimě, spadaného listí apod. Denní očista komunikací bude začínat v 8 hodin, noční mytí v lázeňském území a obchodně správním centru bude probíhat od 20 hodin.

 

Harmonogram na první pololetí je zveřejněn na webu magistrátu města – https://mmkv.cz/cs/blokove-cisteni-komunikaci.


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

www.mmkv.cz