Střední škola Kralovice – nouzový stav, ale škola funguje online

I přesto, že se celá společnost v současné době potýká se závažnou pandemickou nákazou, naše škola funguje v omezeném režimu dál. Se žáky pracujeme online, posíláme jim učivo, kontrolujeme jejich domácí práci, hodnotíme jejich samostatnou činnost, připravujeme je tímto způsobem na maturitní a závěrečné zkoušky, a plnoletí žáci studijního oboru Sociální činnost jsou připraveni v případě potřeby na základě rozhodnutí vlády nastoupit k pracovní povinnosti v sociálních službách.

Také se k nám chystají noví žáci, kteří by měli zejména v souvislosti s jednotným přijímacím řízením (pro čtyřleté maturitní obory) sledovat aktuální rozhodnutí ministerstva školství. Pro všechny musíme vytvořit takové podmínky, aby nejen závěr vzdělávání našich žáků, ale i začátek vzdělávání těch nových proběhl úspěšně.

 

Než celou zemi ochromila protiepidemiologická opatření, usilovali jsme zejména o to, aby měli naši absolventi stejně dobré výsledky jako v uplynulém školním roce, kdy jsme byli stoprocentně úspěšní u maturit a při jednotných závěrečných zkouškách učebních oborů více než čtvrtina žáků prospěla s vyznamenáním.

 

V letošním školním roce jsme se snažili představit naše vzdělávací programy žákům základních škol v širokém okolí. Připravili jsme pro spolupracující ZŠ ukázkové dny u nás ve škole i v dílnách odborného výcviku a organizovali jsme pro ně kroužek zpracování kovů. To vše s cílem přilákat do naší školy více uchazečů a posílit jejich zájem o všechny obory naší školy.

V srpnu 2019 jsme ukončili projekt Šablony I a plynule navázali jeho dvouletým pokračováním v Šablonách II. V jejich rámci jsme pokračovali v realizaci personálních šablon, ve škole tak působí školní kariérový poradce nebo speciální pedagožka a nově i školní asistent na domově mládeže. Žákům ubytovaným v domově mládeže jsme připravili klub deskových her a ty, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, pravidelně doučujeme. Do výuky jsme pozvali odborníky z praxe a naši kolegové plánují absolvovat stáže u zaměstnavatelů. A samozřejmě všichni pokračujeme v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků podle individuální kvalifikace a zájmů. A protože učitelé zvládají ještě další činnosti, které jaksi automaticky ke školám patří, připravili pro žáky exkurze – velmi zdařilé proběhly na podzim do automobilky Hyundai nebo do adventních Drážďan; připravili jsme žáky i na sportovní reprezentaci školy – letos naši kluci zvítězili v okresním kole ve florbale; organizovali ve škole různé besedy – jen namátkou např. beseda v rámci projektu Advokáti do škol, workshop „Canisterapie aneb psí láska pomáhá“, beseda o EU po brexitu, žáky zaujaly ukázkové hodiny v rámci projektu ZČU „Bav se vědou“, navštívili jsme preventivní pořad „Nehodou to začíná“, který je zaměřen na mladé účastníky silničního provozu, naši žáci byli úspěšní i v jazykové soutěži projektu Kontext v anglickém jazyce nebo v soutěži zaměřené na finanční gramotnost. Další naše činnost včetně organizování krajské soutěže pro žáky oboru opravář zemědělských strojů je zatím dočasně pozastavena.

 

Všichni ale pevně věříme, že i letošní školní rok se nám i našim žákům podaří úspěšně uzavřít.

Pro ty z vás, kterým nevyšla volba studia v rámci přijímacího řízení, máme pozitivní zprávu: Vaši přihlášku ke studiu na naší škole můžete doručit ve druhém kole až do 25. května 2020 (tento termín se však může na základě vývoje současné situace ještě posunout – sledujte náš web). Poslední volná místa ke studiu máme pro vás k dispozici!

 

Ostatní novinky, plány a informace o škole najdete na www.sskralovice.cz a na www.facebook.com/sskralovice