Poděkování skvělým lidem

Městská policie Plzeň by chtěla  opakovaně vyjádřit touto cestou velké poděkování  všem za obrovskou pomoc  a podporu jejich strážníkům. Nesmírně si vážíme  těch, kteří pro ně  s velkým nasazením a obětavostí šijí   v domácích podmínkách nezbytné ochranné roušky. Obrovské poděkování  patří i dalším lidem. Těm , kteří kolegyním  na výrobu roušek  poskytli  nutný materiál. Do šití roušek se  s velkým nasazením pustily nejen samotné městské policistky, které zrovna nejsou ve službě nebo  v práci, ale i jejich blízcí a kamarádi. Na obvodní služebně Městské policie Plzeň-Bory se dokonce našel zručný muž, který svým kolegům věnoval prozatím víc jak desítku vlastnoručně ušitých roušek  a o víkendu se chystá znovu usednout za šicí stroj, aby jim přinesl další.

Těžce se nato vše hledají slova , proto bychom alespoň chtěli takto na dálku poděkovat všem, jmenovitě např.  paní Marcele Machuldové z Touškova s dcerou ,  paní učitelce ze školy Martina Luthera paní Janě Hoffmanové, šperkařce Kláře Moulisové  z fy. Gehita,  mamince zaměstnankyně  plzeňského Útulku pro zvířata  v nouzi, pracovníkům výrobního družstva Styl Plzeň a  mnoha jiným.

Další poděkování pak míří k firmám Workpress Aviation a Fitsport Jiří Trampota a Burger King Plzeň.

Pokud jsme někoho opomněli, moc se omlouváme. Jsme v tom všichni společně, děkujeme moc za vše.


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
www.mpplzen.cz