Práce ve státní svátek. Na co máte nárok?

Práva a povinnosti plynoucí z práce ve státní svátek jsou pro mnoho zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů stále velkou neznámou. Na společnost Vaše nároky.cz se neustále obracejí zaměstnanci s dotazy, jak je to s prací ve svátek, co když je směna přes půlnoc nebo je někdo zaměstnán na dohodu. Jak to tedy je?

Státní svátky v České republice jsou 1. ledna, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1. května, 8. května, 5. a 6. července, 28. září, 28. října, 17. listopadu a 24. 25. a 26. prosince.

Státní svátek by měl pro většinu zaměstnanců znamenat automaticky volno, podle zákoníku práce tzv. dny pracovního klidu. Platí však výjimky, pokud pracujete v oblasti kultury, sportu, dopravy, zdravotnictví, jako prodavač či prodavačka v obchodě nebo ve firmě s nepřetržitým provozem a podobně.

Otevírací dobu obchodů rozlohou větších než 200 m2 během některých svátků omezuje zákon. Zavřeno musí zůstat 1. ledna, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Omezen provoz by měl být 24. prosince, kdy smí být otevřeno pouze do 12 hodin.

Práce ve státní svátek

Pokud zaměstnanec pracuje ve svátek, náleží mu mzda a nárok na náhradní volno v rozsahu práce, která byla vykonána ve svátek. Dle zákoníku práce je volno nadřazené penězům. Tedy, pokud zaměstnanec pracuje ve svátek, zaměstnavatel mu nejprve musí nabídnout možnost náhradního volna, až druhou možností je příplatek.

Náhradní volno zaměstnavatel musí poskytnout nejpozději do tří měsíců. Pokud tak neučiní, zaměstnanec má automaticky nárok za na příplatek. Příplatek se rovná minimálně 100 % průměrného denního platu/mzdy. Například, při hodinové mzdě 100 Kč, má zaměstnanec za práci ve státní svátek nárok na 200 Kč.

Zaměstnanec se také může se hned na začátku zaměstnavatelem dohodnout na poskytnutí příplatku ke mzdě namísto náhradního volna. S tímto však musí obě strany souhlasit. Jestliže státní svátek připadne na běžný pracovní den, tedy den, kdy by do práce za normálních okolností zaměstnanec šel, náleží zaměstnanci volno a náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného denního platu/mzdy. Tyto volné dny není nutné nadpracovat.

 

Směna přes půlnoc

Pokud se jedná o nepřetržitý provoz, státní svátek nezačíná půlnocí, ale nástupem zaměstnanců, kteří v den pracovního klidu nastupují do směny jako první. Státní svátek tedy může začít například v 6 hodin ráno příchodem ranní směny a bude běžet následujících 24 hodin.

„Pokud tedy zaměstnanec začíná svou směnu ve 22:00 běžného dne a pracuje do 6:00 dne, na který připadl státní svátek, nárok na příplatek za tento svátek nemá, protože začátek státního svátku je určen na 6 hodinu ranní v den svátku. Naopak směna, která v den svátku přijde ve 22:00 a končí v 6:00, tedy reálně pracovala pouze 2 hodiny státního svátku, má nárok na příplatek za celou směnu,“ vysvětluje právník Mgr. Petr Novák, Vaše nároky.cz. DPP a DPČ Při práci na DPP nebo DPČ zaměstnanci nenáleží žádný příplatek za práci ve státní svátek, pokud tomu v dohodě není sjednáno jinak. Nařízení práce ve státní svátek Práci ve státní svátek lze zaměstnavatelem nařídit jen ve výjimečných a opodstatněných případech. Jedná se zejména o naléhavé opravy, vykládací a nakládací práce, inventury nebo práce při živelných katastrofách.

 


Zdroj:

www.protext.cz (vasenaroky.cz)