Řada škol je díky EU modernější

Modernější vybavení i prostory řady škol v jižních a západních Čechách – to je jeden z mnoha přínosů Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Dotace z Evropské unie napomohly například Střední škole Kralovice k modernizaci odborného výcviku svých studentů.

Více než tři miliony z Evropské unie pomohly škole nakoupit nové stroje a zařízení. „Hlavním cílem projektu bylo pomocí nákupu nových strojů a zařízení zlepšit vybavení školy a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného technického vzdělávání. Škola nakoupila soustruh, strojní nůžky na plech, elektromechanický dvousloupový zvedák, svářečku na hliník, renovátor plastových částí, zvedací rampu, plničku klimatizací, dílenské vozíky, analyzátor na emise, přístroj na diagnostiku osobních vozidel a výukové panely včetně počítačového vybavení pro praktické činnosti žáků s těmito výukovými panely,“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová.

 

Obměna zařízení a dovybavení pracovišť odborného výcviku Střední školy Kralovice byla nezbytnou podmínkou pro zajištění kvalitní výuky a tedy i přípravy žáků na jejich budoucí povolání. „Mají-li být absolventi těchto oborů úspěšní na trhu práce, musí mít zajištěnou kvalitní teoretickou i praktickou výuku. Z pohledu praktického vyučování bylo kvalitní vybavení pracovišť odborného výcviku naprosto nezbytné. Nové vybavení také zatraktivnilo školu u uchazečů o vzdělání v oboru ze spádové oblasti Plzeň – sever,“ řekl Ivo Grüner, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje.

 


Zdroj:

Ivana Kerlesova

kerlesova@komunik.cz