Havarijní cvičení Povodeň 2018 na Litoměřicku prověřilo energetiky

Povodňová vlna se valí na severní Čechy. Praha má již nejhorší za sebou a na Litoměřicku a Ústecku teprve čekají na kulminaci. Dochází k evakuaci obyvatel a na nejhorší se připravují i energetici. Na Litoměřicku hrozí, že se rozvodněné Labe spojí s Ohří a vznikne tak jedno velké jezero. Transformovna Litoměřice JIH, která zásobuje energií stejnojmenné město, musí být odpojena od sítě v co nejkratším čase. Takový byl scénář historicky prvního pěti denního havarijního cvičení Povodeň 2018, které mají za sebou zaměstnanci ČEZ Distribuce. Vše probíhalo bez omezení dodávek elektřiny odběratelům.

„Účelem cvičení bylo prověřit přijatá opatření k zamezení škod, která jsme v transformovně Litoměřice JIH po povodních 2013 provedli a také zjistit dobu, jak dlouho nám budou práce na „záchraně“ energetického zařízení trvat,“ vysvětluje Radim Černý, ředitel úseku Sítě ČEZ Distribuce. Mezi přijatá opatření patřilo například přesunutí rozvodny vysokého napětí z přízemí do patra a řídící skříně s pohonem přístrojů byly vybaveny kabely s konektory, které lze v případě potřeby jednoduše a rychle odpojit. „V rámci cvičení jsme si pak vyzkoušeli, jak dlouho nám potrvá rychlá demontáž a následně i montáž zpět tak, aby lidé měli elektřinu co nejdříve,“ dodává Černý.

V rámci cvičení energetiků, proběhla demontáž, přeprava, uskladnění do patra budovu rozvodny a následná montáž zařízení, diagnostika pro znovuuvedení do provozu i funkční zkoušky. V průběhu prací docházelo k měření času u jednotlivých činností a pomáhala i těžká technika – jeřáb s rukou, který vyzdvihával těžké zařízení do patra budovy a po symbolickém opadnutí vody zase zpět na zem.

Výsledky cvičení potvrdily, že téměř dvě desítky provozních pracovníků poskytují dostatečnou kapacitu pro zajištění demontáže a uskladnění stěžejních částí zařízení do bezpečných prostor v průběhu 5 hodinového intervalu. Zároveň bylo ověřeno, že navržená protipovodňová opatření v provozní dokumentaci stanice jsou nastavena správně a blížícímu živlu odolají. Dodávka elektřiny odběratelům po dobu zpětné montáže, bude v případě dalších povodní bez problému zajištěna náhradní cestou ze sousední transformovny Litoměřice severozápad. Dočasnou odstávku transformovny Litoměřice jih tak klienti vůbec nepocítí.


Zdroj:

Mgr. Soňa Holingerová

mluvčí Skupiny ČEZ

Vedoucí útvaru regionální komunikace | Útvar komunikace a marketing Skupiny ČEZ

 

ČEZ, a.s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

tel.: 411 122 124

mobil: 724 977 272

e-mail: sona.holingerova@cez.cz