Správní orgán bude ve věci rozhodovat

Odboru životního prostředí, Oddělení ochrany vod a ovzduší bude podstoupen k dořešení případ z ulice Za Rybárnou.

Dnes brzy ráno byla hlídka městské policie prověřit oznámení ohledně nelegálního vypouštění odpadních vod na sousední  pozemek  jednoho z domů. Žena, která věc ohlásila, vypověděla, že opětovně  na  její  pozemek  soused  vypouští  žumpu. Od nemovitosti sousedního majitele pozemku směrem k pozemku oznamovatelky byla viditelně mokrá zemina a na místě se šířil znatelný zápach.  Z důvodu podezření na porušení Zákona o vodách bude věc předána správnímu orgánu.

 


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
Perlová 3, 301 00, Plzeň
Tel: +420 378 036 902, +420 724 095 017
E-mail: puzmanova@plzen.eu
Web: www.mpplzen.cz