ČEZ ESCO získala důležitou zakázku

ČEZ ESCO získala důležitou zakázku v novém závodě nadnárodního výrobce automobilových dílů BENTELER Automotive.

Součástí smlouvy je dodávka, montáž a provozování zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a chladu a desetiletý kontrakt na dodávku těchto komodit. Realizaci zakázky se ujala firma ČEZ Energetické služby, dceřiná společnost ČEZ ESCO. 

Strojírenský areál Benteler o rozloze čtyř hektarů se nachází v průmyslové zóně Verne u Klášterce nad Ohří a práci v něm najde až 700 zaměstnanců.  Společnost ČEZ ESCO v novém závodě vybudovala technologii stlačeného vzduchu o instalovaném příkonu 600 kW, s možností rozšíření kapacity strojovny až o 50 %, a technologii výroby chladu o nominálním výkonu 2250 kW s plánovaným navýšením o 450 kW. Dále v závodu instalovala rozvody chladu a dvě chladicí věže s celkovým jmenovitým výkonem 6700 kW.

 

„Zákazníkovi dodáváme stlačený vzduch a chlad jako službu. To znamená, že ušetří na vstupních investičních nákladech za technologie a neřeší servis a provozování celého systému,“ říká ředitel pro průmyslovou energetiku v ČEZ ESCO Michal Židek. „Instalované technologie jsou nejmodernější svého druhu a mají oproti standardnímu řešení výrazně nižší provozní náklady.“

 

Nová realizace dokazuje ambici společnosti BENTELER v oblasti udržitelnosti, a zacházení s potřebnými cennými zdroji pro výrobu. Související odpovědností a otázkami pečlivého využívání těchto zdrojů a ochranou životního prostředí se firma zabývá velmi vážně. Jde zejména o efektivní výrobní procesy a ekologické technologie vyrábějící pro zákazníky a chránící životní prostředí. Firma se kromě toho aktivně podílí na životě v lokalitách, kde má výrobní závody. Jde o dobré sousedské vztahy a společnou budoucnost, a to jak v případě nového závodu v Klášterci i v dalších více než 70 závodech po celém světě.

 

O výrobu stlačeného vzduchu se stará čtveřice kompresorů pracujících na dvou tlakových úrovních 8,5 a 19 bar. BENTELER využívá stlačený vzduch standardně jako zdroj energie pro pneumatické nářadí, upínky a lineární pohony. V závodu v Klášterci ho však ve velké míře používá i při provozu moderních laserových obráběcích center. Ta paprskem ořezávají kontury výlisků z vysokopevnostních ocelí, které následně tvoří prvky pasivní bezpečnosti skeletu osobních automobilů. Zákazníci společnosti BENTELER těží z nejvyšší úrovně inženýrských a výrobních znalostí – dosažení dokonalosti v systémových řešeních.

 

Srdcem systému chlazení je pět strojů osazených turbínovými kompresory Turbocor, které se vyznačují nízkou spotřebou energie, vysokou efektivitou a spolehlivostí provozu, což je pro tento typ výroby zásadní. I výpadek provozu v řádu několika hodin má v sektoru automotive za následek ztrátu v řádech milionů korun.

 

Pro nás je zásadní, aby provoz instalovaného zařízení byl efektivní, spolehlivý a hospodárný. Celý výrobní komplex byl navržen s ohledem na co nejlepší poskytování služeb našim zákazníkům,“ říká výkonný viceprezident pro region severní a východní Evropy divize BENTELER Automotive Petr Marijczuk.

 

„Máme rekuperační systémy pro rekuperaci tepla, energeticky účinné osvětlení a také odpadní teplo z kompresorů. Očekáváme, že odpadní teplo z továrny bude pokrývat většinu potřeb zařízení pro vytápění a ohřev vody. Vedle finančního hlediska máme na paměti také ekologické aspekty a snažíme se o zanechání co nejmenší možné uhlíkové stopy. Při vývoji řešení totiž dbáme na celospolečenské zájmy a životního prostředí,“ dodává Marijczuk.

 

Firma BENTELER působí v průmyslové zóně Verne. Ta vznikla v devadesátých letech z aktivity ČEZ, který uskutečnil rekultivační projekt v lokalitě bývalého úložiště popelovin elektrárny Prunéřov. Vznikla tak zóna o rozloze 140 hektarů, která přinesla tisíce pracovních míst. A pozemky to neskončilo, ČEZ se taktéž podílel na přípravě celé infrastruktury částkou 70 milionů korun.

O ČEZ ESCO:

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetické audity a energetické poradenství, outsourcing provozu zákazníkových elektrických zařízení nebo výstavbu kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Easy Power, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, Hormen, KART a ČEZ Slovensko.

 

O společnosti BENTELER:

BENTELER je přední světová společnost fungující od roku 1876. Vyvíjí, vyrábí a prodává produkty, systémy a služby pro automobilový, energetický a strojírenský průmysl. BENTELER je rodinná firma, nyní ve čtvrté generaci. Celkem 30 000 zaměstnanců pracujících ve 153 pobočkách ve 40 zemích světa se podílí na špičkové výrobě a distribuci – v těsné spolupráci se zákazníky. Tržby v roce 2016 činily 7,423 miliardy EUR.

Tři obchodní divize BENTELER Automotive, BENTELER Steel / Tube a BENTELER Distribution jsou organizovány pod strategickou holdingovou společností BENTELER International AG v rakouském Salzburgu. Díky technologickým znalostem a silnému zaměření na úspěšnou implementaci vyvinula společnost BENTELER řešení s podstatnou přidanou hodnotou – pro zákazníky, zaměstnance i společnost.

 

O společnosti BENTELER Automotive:

Společnost BENTELER Automotive je strategickým partnerem pro vývoj automobilů s vysokou úrovní inovačních dovedností a odborných znalostí. S přibližně 24 000 zaměstnanci v 72 závodech v 25 zemích vyvíjí BENTELER pro své zákazníky řešení na míru: Výrobky zahrnují řešení automobilového systému a moduly pro podvozky, karoserie, motory a výfukové systémy, jakož i systémy pro elektrická vozidla.

 


Zdroj:

Roman Gazdík

mluvčí ČEZ