Pojištění, které možná neznáte

Na trhu jsou zajímavá pojištění, která možná ještě neznáte

Pojišťovny neustále rozšiřují portfolia a zařazují do nabídek zbrusu nové produkty, které jdou ruku v ruce se soudobým životním stylem. Podle odborníků z pojišťovny ERGO jeví klienti zvýšený zájem o pojištění nahodilého poškození a pojištění prodloužené záruky. Na jakém principu fungují a kdy se je vyplatí uzavřít?

Pojištění nahodilého poškození

Ilustrační foto

Podstatou pojištění nahodilého poškození a odcizení je prevence před nečekanými výdaji, které mohou nastat v souvislosti s poškozením či krádeží nového výrobku. Předmětem pojištění může být mobilní telefon, počítač, tablet, televizor, audiotechnika, fototechnika a další produkty. Výrobky si lze pojistit na 12 nebo 24 měsíců a v případě pojistné události (nahodilé poškození, odcizení krádeží nebo vloupáním…) dostane pojištěnec adekvátní plnění.

Pojištění prodloužené záruky

Situace, kdy výrobek přestane fungovat těsně po uplynutí zákonem stanovené záruční doby, jsou poměrně běžné. A právě proto bylo navrženo pojištění prodloužené záruky. Klient si může záruku prodloužit až od 36 měsíců. Prodloužená záruka má totožné podmínky jako záruka standardní a chrání zboží v plném rozsahu. Předmětem pojištění mohou být velké domácí spotřebiče, televizory, audiotechnika, videotechnika, výpočetní technika a další produkty. Dojde-li k pojistné události, klient dostane (v případě, že předmět pojištění nelze opravit) prostředky na nákup nového zboží.

O které pojištění je největší zájem?

Ačkoliv si pojišťovna ERGO na zájem o výše uvedené produkty nemůže stěžovat, na pomyslném žebříčku popularity je ještě výše majetkové pojištění s příhodným názvem Bezpečný domov. Komplexní pojištění bylo navrženo tak, aby nemohlo dojít k podpojištění – pojistná částka se vypočítává na základě obytné plochy domácnosti.

Tisková zpráva: ERGO pojišťovna, a.s., Web: https://ergo.cz/

Zdroj: PROTEX