Ministr jednal s odbory o navyšování peněz do školství

Praha, 2. ledna 2018 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga jednal s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství Františkem Dobšíkem a předsedou Vysokoškolského odborového svazu Petrem Baierlem o nutnosti navyšování peněz do školství. Reforma financování regionálního školství pak byla ústředním tématem dnešního setkání ministra se zástupci Unie zaměstnavatelských svazů. Dnešními jednáními ministr zahájil pravidelné debaty se zástupci odborů i zástupci zaměstnavatelských svazů ve školství.

Po loňském navýšení tarifních platů by se průměrný plat pedagoga měl pohybovat kolem 30.750 korun. Cílem je, aby postupným navyšováním vzrostly v roce 2020 platy učitelů na 130 % průměrné mzdy, tedy cca 44.850 Kč.

 

Podle ministra Plagy by se ale nyní mělo přidávat také v nenárokových složkách platu, aby ředitelé mohli ocenit kvalitní pedagogy. „V současné době je podíl nenárokových složek platů, tedy například osobních příplatků a odměny na celkových platech zaměstnanců regionálního školství velmi nízký. U nepedagogických zaměstnanců se tento podíl pohybuje okolo 13 %, u pedagogů dokonce nedosahuje ani 10 %,“ upozornil ministr. Pokud by měly nenárokové složky dosahovat 15 až 20 % platových tarifů tak, znamenalo by to navýšení rozpočtu o 7,5 miliardy korun.

 

Od příštího roku by také měl začít fungovat nový systém financování mateřských, základních a středních škol, družin a konzervatoří. Namísto dosavadního financování podle počtu žáků budou školy dostávat peníze podle skutečného rozsahu poskytovaného vzdělávání. Změny v systému představují zástupci MŠMT v rámci svých výjezdů do krajů.

 


Zdroj:

www.msmt.cz