Dopravní nehodovost v souvislosti s alkoholem

Statistická data za období leden – listopad roku 2017 a rozšíření preventivní kampaně Piješ. Řídíš. Zabíjíš.

Za uplynulých 11 měsíců tohoto roku evidujeme na území Plzeňského celkem 3 259 dopravních nehod, při kterých bylo usmrceno celkem 50 osob, 78 osob utrpělo těžká a 1 653 osob lehká zranění.  Pokud bychom tyto statistické údaje porovnali se stejným obdobím minulého roku, pak došlo k nárůstu počtu dopravních nehod (+ 185), a zejména pak bohužel i k počtu usmrcených (+ 14). Pokles můžeme naopak konstatovat u těžce zraněných (-26) a lehce zraněných (-60).

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171229171313_001_ls.png

Statistická data ve vztahu k dopravním nehodám a problematice alkoholu dokládají, že jeho přítomnost byla zjištěna u 283 viníků těchto událostí v silničním provozu, přičemž nejčastěji byl alkohol prokázán u řidičů motorových vozidel (230), poté u cyklistů (41) a následně u chodců (11). Obzvláště nepříznivé jsou opět údaje, které se týkají naměřených hodnot alkoholu u viníků dopravních nehod. Nejčastěji naměřenou hodnotou byl v 164 případech interval mezi 1,5 promile a více. Alkohol sehrál svou roli i u 14 DN, při kterých zemřelo na silnicích Plzeňského kraje 14 osob. (Nejvíce těchto DN pod vlivem alkoholu s následkem smrti se stalo na území Plzně  – venkova, a to celkem 8.)

Podle místa dopravních nehod v souvislosti s problematikou alkoholu pak bylo 178 viníků těchto událostí zjištěno pod jeho vlivem v obci, zbývajících 105 pak mimo obec. Nejvíce dopravních nehod,při kterých byla zjištěna přítomnost alkoholu u viníka, evidujeme za předmětné období v sobotu (70 DN), následuje neděle (54 DN) a pátek (46 DN).

Nejvíce viníků dopravních nehod pod vlivem alkoholu za toto období evidují policisté na území města Plzně (87 DN), následuje území Plzně – venkova (71 DN), naopak nejméně se jich stalo na území Rokycanska (20).

Nekázeň účastníků silničního provozu je stále vysoká. Policisté z dopravní služby za předmětné období během výkonu služby zjistili alkohol u 310 řidičů (což je o 45 případů více než za stejné období minulého roku), kdy se jednalo v 60 případech o trestné činy. Ze strany pořádkové policie byla v tomto období zjištěna přítomnost alkoholu u 416 účastníků silničního provozu, přičemž se v 102 případech jednalo o trestné činy.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171229171536_001_ls.png

S ohledem na tento nepříznivý stav jsme se rozhodli rozšířit naši preventivní kampaň s názvem „Piješ. Řídíš. Zabíjíš.“, abychom ve větší míře mohli upozornit co největší počet osob na rizika, která jsou spojena s konzumací alkoholu v silničním provozu. Rozšíření této kampaně bylo možné díky velmi vstřícné spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje, který tento projekt finančně zastřešil. Nově je kampaň tedy obohacena o preventivní videospot, který bude vysílán v některých regionálních televizích a v průběhu prosince po dobu 14 dnů v multikině CineStar v nákupním centru v Plzni. Zároveň se veřejnost bude moci seznámit s tímto projektem i díky polepům na vozidlech městské hromadné dopravy (jedná se celkem o 11 vozů), které budou projíždět Plzní s tímto vizuálním zpracováním po dobu jednoho měsíce. Do projektu jsme se rozhodli zapojit i další prvek, a to aromavisačky do motorových vozidel, jejichž distribuce mezi řidiče probíhá od dnešního dne a je zajištěna ze strany dopravních policistů. V tomto týdnu došlo opět k odvysílání rozhlasových spotů na vybraných radiových stanicích a zároveň je kampaň podpořena preventivními plakáty.

„Dlouhodobě věnujeme značnou pozornost bezpečnosti silničního provozu a tato problematika je jednou z našich hlavních priorit. Pevně věříme, že rozšíření této kampaně je jedním z možných kroků, jak u účastníků silničního provozu zvýšit povědomí o rizikovosti konzumace alkoholu v dopravě“, uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Mgr. Pavel Krákora.

 

Zdroj: PČR Plzeňského kraje

LPP