Karlovarské letiště získalo potřebné osvědčení o provozní způsobilosti

Mezinárodnímu letišti v Karlových Varech se podařilo získat od Úřadu pro civilní letectví ČR Osvědčení o provozní způsobilosti dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a č. 1108/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 139/2014. Zařadilo se tak spolu s letišti v Praze, Brně, Ostravě a Pardubicích mezi pět českých mezinárodních letišť, která splňují nové evropské normy.

 

Na základě získaného certifikátu může společnost Letiště Karlovy Vary od nového roku provozovat letiště podle jednotných evropských předpisů dozorovaných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví EASA a Úřadem pro civilní letectví ČR. „Jsem rád, že se letišti podařilo splnit přísné podmínky a získat potřebné osvědčení, které je pro letecké společnosti, cestující i další uživatele letiště jasnou zárukou toho, že infrastruktura letiště a veškeré provozní postupy a činnosti jsou prováděny v souladu s platnou evropskou legislativou a dosahují vysoké bezpečnostní úrovně,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

 

Certifikát musela do konce roku 2017 získat všechna veřejná letiště na území Evropské unie, jež slouží obchodní letecké dopravě, mají dráhu se zpevněným povrchem o celkové délce více jak 800 metrů a odbaví ročně přes 10 tisíc cestujících. „Předáním certifikátu byly završeny téměř dva roky trvající přípravné práce, zahrnující realizaci stavebních úprav, zpracování nové dokumentace překážkových ploch, letištní příručky s postupy pro personál a vypořádání všech nálezů dle požadavků předpisového rámce EASA. Oceňuji vysokou profesionalitu personálu našeho letiště, který se podílel na celém procesu, zejména pak bych chtěl touto cestou poděkovat panu Petru Dulavovi, manažerovi bezpečnosti a kvality, za perfektní práci ve prospěch letiště,“ zhodnotil úsilí zaměstnanců ředitel letiště Václav Černý.

 

Udělením osvědčení však práce na zajišťování bezpečného provozu na letišti nekončí. Součástí rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ČR je totiž i několik výjimek z příslušných požadavků nařízení, jež letiště v současné době zcela nebo částečně nesplňuje. Pro tyto výjimky byly zpracovány nezbytné bezpečnostní analýzy a stanovena potřebná preventivní a nápravná opatření. Převážná většina z nich pak bude postupně odstraňována v rámci jednotlivých investičních akcí, mezi které patří například instalace jednoduché světelné přibližovací soustavy pro dráhu 11, nebo v rámci projektu na prodloužení a rozšíření dráhy 11/29. To vše s cílem splnění stanovených předpisových požadavků a trvalého zajištění vysoké úrovně provozní bezpečnosti na letišti v následujících letech.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP