Anketa „Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 2016“ vyhlášena

Karlovarský kraj každoročně oceňuje sportovce, trenéry a sportovní legendy, kteří dosáhlimimořádných výsledkůči se zasloužili o rozvoj sportu v regionu. Nominace mohou zasílat všechny sportovní subjekty působící v krajinejpozději do 24. února.

 

Vyhlašované kategorie:

·         mládež – jednotlivci, sportovní kolektiv do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně (dívky, chlapci)

·         dospělí – jednotlivci, sportovní kolektiv

·         handicapovaní sportovci – jednotlivci, sportovní kolektiv (mládež, dospělí)

·         trenér – jednotlivci

·         sportovní legenda – bývalý vynikající sportovec, trenér, funkcionář

·         sportovní osobnost – nejúspěšnější sportovec roku 2016

 

Pokyny pro vyplnění nominačního formuláře:

·         viz internetové stránky Karlovarského kraje

 

Vyplněný elektronický formulář vytiskněte a zašlete jej poštou na adresu:

 

Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

 

nebo jej osobně doneste do kanceláře 211 B (budova B krajského úřadu, 2. podlaží) nejpozději do 24. února 2017.

 

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře tohoto roku. Vítězem předchozího ročníku ankety a držitelem ceny hejtmana Karlovarského kraje se stal lyžař Petr Novák.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP