Třetina lidí se neustále obává o svou bezpečnost

V Turecku a Brazílii má obavy dokonce každý druhý.
Nejbezpečněji se cítí Švédové, Němci a Nizozemci.
Ne vždy platí, že ženy se strachují víc než muži.
Téměř třetina (32 procent) internetové populace z 21 zemí jednoznačně souhlasí[1] s tvrzením, že má neustále strach o svou bezpečnost. Naopak pouze deset procent respondentů tvrdí[1], že obavy nemá.
Společnost GfK přes internet požádala 25 000 spotřebitelů, aby na sedmibodové stupnici vybrali, do jaké míry souhlasí s výrokem „Mám neustále obavy o svou bezpečnost“. Na základě vyhodnocení počtu odpovědí uvádějících první dvě možnosti (souhlas) nebo poslední dvě možnosti (nesouhlas) mohou firmy zjistit, v jakých zemích a spotřebitelských segmentech panují největší obavy o bezpečnost. To jim umožní identifikovat obchodní příležitosti a připravit nabídky, které zohledňují specifické potřeby jednotlivých trhů.

Největší obavy panují v latinskoamerických zemích, Turecku a Rusku
V Brazílii a Turecku vybrala první dvě možnosti vyjadřující souhlas více než polovina respondentů, kteří se neustále obávají o svou bezpečnost. V Brazílii se jedná o 64 procent online spotřebitelů a v Turecku o 54 procent. Jen mírně zaostává Mexiko se 48 procenty, Argentina se 43 procenty a Rusko se 42 procenty.
V případě latinskoamerických zemí a Ruska souvisejí čísla s vyšší mírou násilné trestné činnosti a četností vražd, zatímco v Turecku jsou obavy pravděpodobně důsledkem pociťovaného rizika teroristických útoků.
Nejbezpečněji se cítí Švédové, Němci a Nizozemci
Ve Švédsku, Německu a Nizozemsku je naopak nejvyšší procento spotřebitelů, kteří výrazně nesouhlasí s tvrzením, že by měli neustálé obavy o svou bezpečnost, což svědčí o vysokém pocitu bezpečí v těchto zemích. Pokud se podíváme na konkrétní čísla, vyjádřilo nesouhlas s výrokem celých 30 procent Švédů, za nimiž následující Němci a Nizozemci shodně s 22 procenty.
Ve Švédsku se cítí bezpečně především muži. O svou bezpečnost nemá strach třetina (34 procent) z nich, v porovnání s jednou čtvrtinou (26 procenty) žen. V Německu a Nizozemsku je rozložení vyváženější. Obavy nemá 24 procent Němců a 20 procent Němek, v Nizozemsku pak 23 procent mužů a 21 procent žen.
V celosvětovém měřítku ženy uvádějí nepatrně častěji než muži, že mají neustále obavy o svou bezpečnost. Konkrétně se tak vyjádřilo 34 procent žen ve srovnání s 30 procenty mužů, rozdíl je tedy pouze čtyřprocentní.
Z hlediska jednotlivých zemí jsou největší genderové rozdíly patrné v Turecku, Rusku a Španělsku, kde má o svou bezpečnost strach vždy o 12 procent víc žen než mužů.
V Hongkongu, Belgii a Nizozemsku se ale naopak o něco více obávají muži. V Hongkongu s tvrzením výrazně souhlasí 39 procent mužů (o tři procenta více než u žen), v Belgii pak 18 procent (o jedno procento více) a v Nizozemsku 11 procent (o čtyři procenta více).
Věk nemá na obavy o bezpečnost příliš vliv
S výrokem, že mají neustále obavy o svou bezpečnost, se nejčastěji ztotožňují respondenti spadající do věkových kategorií 20–29 a 30–39 let, přičemž v obou případech se shodně jedná o jednu třetinu (33 procent). Rozdíl oproti ostatním věkovým skupinám je však minimální. O svou bezpečnost se neustále obává i 32 procent osob ve věku 40–49 a 31 procent seniorů nad 60 let. Následují teenageři (15–19 let) se 30 procenty a nakonec lidé ve věkové kategorii 50–59 s 29 procenty.
Zdroj: TZ GfK
LPP