Používáme nejnovější a šetrnější operativní metody

Kromě nedávno avízované operace ramenního kloubu Latarjetovou metodou se může Nemocnice PRIVAMED pochlubit dalšími úspěchy. Od června 2016 zde začali používat moderní metodu léčby aneurysmatu – výdutě břišní aorty pomocí nového stentgraftu.

 

Zobrazení aorty s aneuryzmatem v dolní části před rozdvojením v čelním pohledu

 

Dříve jedinou možnou metodou pro řešení aneuryzmatu byla klasická chirurgie s otevřením břicha.

Ta samozřejmě neustále hraje důležitou roli. Úkolem chirurga je při ní odstranění oslabeného úseku tepny a nahrazení postižené části cévní protézou.

Od 90. let minulého století se však také do běžné praxe dostávají endovaskulární výkony, které provádějí zkušení radiologové a jejichž metoda se neustále vyvíjí a zdokonaluje. V současné době je již možné tuto techniku provádět z vpichů v oblasti třísel, takže při ní odpadá celková narkóza a rozsáhlý chirurgický výkon, což je pro pacienta šetrnější. Jedná se o minimálně invazivní techniku, která využívá rentgenového záření a možnosti dostat se k postiženému úseku speciálním instrumentáriem. Pomocí katetrizace tepenného řečiště je možné zavedení tzv. stentgraftu, což je kovová struktura obalená speciálním materiálem, která se vloží do postižené cévy a nahradí tak poškozenou cévní stěnu.

 

Bílý kruh je průměr výdutě aorty, pro srovnání normální velikosti slouží zelený kloužek uvnitř – příčný pohled

 

Tato metoda se provádí ve fakultních nemocnicích a jen několika dalších centrech, mezi která Nemocnice PRIVAMED patří. Operace se zde provádí pod vedením MUDr. Milana Nováka, primáře oddělení Angiografie a intervenční radiologie. Nová metoda je zatížena minimálními riziky v průběhu výkonu, ale není vhodná pro každého. Je určena především pro rizikové pacienty s dalšími chorobami kardiovaskulárního systému nebo po operacích v břiše. Je také vhodnější pro starší pacienty.

 

Zobrazení aorty po implantaci stentgraftu, výduť se již nezobrazuje, naplněn je jen stentgraft

 

O způsobu léčby rozhoduje chirurg, angiolog, anesteziolog a intervenční radiolog. Výkon plně hradí pojišťovna, pokud dané centrum má výkon nasmlouván. Hospitalizace je zpravidla čtyřdenní a pacient již druhý den po výkonu může chodit.

 

 

PRIVAMED A.S. 

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň, Czech rep.

Tel.: +420 739 043 831, E-mail.: emilerova@privamed.cz

www.privamed.cz