Bývalý předseda představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Jiří Pöpperl získal nejvyšší hornické vyznamenání

Medaili Jiřího Agricoly, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR osobnostem v oblasti geologie a hornictví, obdržel ve čtvrtek 1. února 2024 Jiří Pöpperl, bývalý předseda představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Stalo se tak na slavnostním ceremoniálu v prostorách Českého báňského úřadu v Praze.

V letošním roce dostalo medaili celkem 18 nominovaných. „Udělení medaile je potvrzením nesmírných odborných i lidských kvalit Jiřího Pöpperla. Dlouhá léta je jednou z nejvýraznějších osobností těžebního průmyslu a energetiky v ČR a zároveň také velkým patriotem, který vždy vnímal odpovědnost Sokolovské uhelné za rozvoj regionu i za osud obyvatel Sokolovska a celého Karlovarského kraje,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny SUAS GROUP a Sokolovská uhelná.


Jiří Pöpperl vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor hornická geologie. Později absolvoval doktorandské studium na České zemědělské univerzitě. Celý svůj profesní život spojil s těžebním průmyslem. Po studiu začal v roce 1980 pracovat v tehdejším Palivovém kombinátu Vřesová, kde se o několik let později stal vedoucím odboru hlavního měřiče a geologa a v roce 1997 vedoucím sekce rozvoje výrobní základny. Od roku 2004 do roku 2012 zastával funkci technického ředitele Sokolovské uhelné. V roce 2005 nastoupil na pozici člena představenstva společnosti Sokolovská uhelná, do konce roku 2023 byl předsedou představenstva skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.  Nyní pracuje jako tajemník představenstva skupiny.

Podílel se nejen na dlouhodobém úspěšném chodu společnosti, ale také na nových projektech posledních let, jako je výstavba polygonu BMW na Podkrušnohorské výsypce. Vždy se zasazoval nejen o dobré jméno firmy, ale také kladl důraz na obnovu krajiny po těžbě, tedy na systematické rekultivace území, a rovněž na modernizaci provozů, aby se výrazně snížila zátěž pro životní prostředí. Velkou měrou přispěl a přispívá k restrukturalizaci firmy v souvislosti s transformací a ukončením využívání uhlí. Jeho aktivity ale svou šíří dlouhodobě přesahují hranice regionu. Je členem představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a členem organizačního výboru Světových hornických kongresů (IOC WMC). Působil rovněž v týmu Uhelné komise, poradního orgánu vlády. V roce 2021 se stal nositelem medaile ministra průmyslu Za zásluhy v těžebním průmyslu. Loni získal titul Osobnost města Sokolova, kde dlouhá léta pracoval v městském zastupitelstvu.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí

www.suasgroup.cz