Panelová výstava představí veřejnosti novou podobu komplexu městských lázní

Před budovou Západočeského muzea v Plzni byla dnes zahájena výstava s názvem Revitalizace městských lázní na Kulturní centrum Plzeňského kraje. Na desítce panelů budou veřejnosti představeny architektonické návrhy budoucí podoby a průběhu revitalizace komplexu budovy městských lázní, která je ve vlastnictví Plzeňského kraje od loňského roku.

„Budova městských lázní chátrala desítky let a zaslouží si zcela nový kabát a především praktické využití zasazené do moderních trendů architektury. Jsme si vědomi náročnosti revitalizace a jisté kontroverze, kterou vyvolala. Přesto věřím, že nové prostory galerie, společenský sál a prostory a tělocvičny pro zájmové spolky budou plně vytížené a setkají se s pozitivními ohlasy,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který společně se svým náměstkem Petrem Vankou a radním Liborem Pickou výstavu zahájil.

Výstava v Kopeckého sadech v Plzni, která představí architektonické návrhy Ing. arch. Evy Heyworth, se nachází celkem na desítce panelů, za její realizací stojí kurátor prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc, Hon FAIA. K vidění bude do 16. listopadu 2023.

Plzeňský kraj budovu městských lázní získal v říjnu loňského roku poté, co na základě znaleckého posudku Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o koupi podílů společnosti TWB Praha do vlastnictví kraje, aby mohlo dojít k revitalizaci celého komplexu. Využití objektu lázní vychází z Objemové studie bývalých Městských lázní v Plzni Atelierem Soukup Opl Švehla s.r.o. Plzeňský kraj spravuje městské lázně prostřednictvím společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje.

„V řádu týdnů započnou první bourací práce v zadním traktu, v příštím roce na podzim by měl být vybrán dodavatel a předběžně v roce 2026 by mohla být celá revitalizace dokončena. Věřím, že veřejnost zaujmou představované architektonické návrhy paní architektky Evy Heyworth. Jsou moderně pojaté, připomínají minulost historické budovy a zároveň se nebojí poukázat na radikální proměnu, která je čeká,“ vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

Z historie městských lázní a  plánované revitalizaci

Už v r. 1914 vznikal první návrh budovy lázní z dílny architekta Bedřicha Bendelmayera. Vlivem války ale byly prostory otevřeny až v r. 1932, po 2. sv. válce zrekonstruovány a využívány až do r. 1994, kdy došlo k jejich uzavření. Smutné roky lázní trvaly do r. 2020, kdy byly devastovány využíváním k paintballu. V loňském roce ale komplex lázní odkoupil Plzeňský kraj a chystá rozsáhlou revitalizaci budov tak, aby zde vznikl multifunkční společenský sál, moderní prostory pro Západočeskou galerii a své místo tu budou mít i zájmové spolky.

 

Nový háv lázní ve třech hlavních liniích

Cílem návrhu je transformovat a rozšířit původní komplex městských lázní tak, aby jeho jednotlivé části na jedné straně naznačovaly svou minulost, ale na druhé straně zároveň sebevědomě signalizovaly radikální proměnu, kterou stavba musí projít, aby byla schopna dostát všem požadavkům nového obsahu – Krajského kulturního centra se svými třemi hlavními funkcemi. Jsou jimi Západočeská galerie, Krajské kulturní centrum se společenským sálem a konečně část věnovaná kulturním spolkům a klubům. Každá z těchto funkcí musí být schopna fungovat nezávisle, ale zároveň musí být zajištěno jejich smysluplné a přehledné propojení pro specifické kulturní akce, které odpovídají povaze a významu této kulturní instituce. Stejně tak musí docházet k dialogu původní substance stavby s novou přístavbou tak, aby architektura nejen „vyprávěla“ svou historii, ale se stejnou silou důstojně signalizovala své nové poslání.

 

Nové výstavní prostory galerie

Prostory galerie budou jednou ze dvou dostaveb v rámci projektu.  Budou vertikálně propojené centrálním točitým schodištěm. V objektu jsou navržena čtyři výstavní patra. Horní patro bude propojené se sálem nad tělocvičnami. Z tohoto podlaží bude možné vstoupit pomocí proskleného můstku do sdíleného společenského sálu ve střeše vstupní budovy galerie. Tento společenský sál využívá celou výšku nového krovu nad centrální částí původního objektu. Tvar samotné střechy vychází z předválečné podoby lázní. Vzniká tak impozantní prostor, který bude sloužit jako druhý menší společenský sál. Z ochozu sálu se dá vstoupit i na terasu orientovanou na jihovýchod.

 

Nový společenský sál

Hala původního bazénu s ochozem ve 3.NP se promění v nový společenský sál. Z Denisova nábřeží se do něj vstoupí samostatným vstupem v pravé části historické budovy. Vstupní hala bude dvoupodlažní, její dominantu bude tvořit mramorem obložené schodiště propojující úroveň Denisova nábřeží s hlavním patrem společenského sálu. Samotný společenský sál v bývalé bazénové hale vznikne zastropením bazéniště o rozměrech 25×10 m2. Celý prostor se tak srovná na jednu úroveň. Strop společenského sálu tvoří původní betonová valená klenba.

 

Zájmové spolky a prostory tělocvičen

V levé části původního objektu vznikne samostatný vstup do prostor pro zájmové spolky. Pro rodiče a děti tady vznikne zázemí s recepcí a dětským koutkem, prostory pro spolky a v přístavbové části pak tři tělocvičny. Původní prostory spojuje s dostavbou – tělocvičnami – schodiště.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz