Žáci úspěšní v předmětových soutěžích převzali ocenění

Řadu úspěchů na poli mezinárodních kol i celostátních kol předmětových soutěží přivezli žáci z Plzeňského kraje za loňský školní rok. Za jejich medailová umístění a reprezentaci kraje jim a pedagogům, kteří s přípravou na soutěže žákům pomáhali, poděkoval předáním ocenění a drobných dárků hejtman Rudolf Špoták a jeho náměstek Vladimír Kroc. Slavnostní setkání hostily prostory unikátní Semlerovy rezidence v Plzni, kterou prostřednictvím Západočeské galerie Plzeňský kraj zpřístupnil veřejnosti.

„Studenti škol v Plzeňském kraji nám ukázali, že se na poli vědy, ekologie, logiky či jazyků neztratí, a věřím, že řada medailí z mezinárodních i celorepublikových soutěží přivezených v loňském školním roce bude rozšířena v tom letošním. Svými skvělými výkony potvrdili, že vzdělání dokáže nést ovoce a dokonce je jim mnohdy i koníčkem. A na to jsem velmi hrdý,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Úspěšní žáci obdrželi pamětní listy a dárkové poukazy, jejich pedagogové spolu s pamětními listy také drobné dárky.

Plzeňský kraj vyhlašuje řadu dotačních programů, v nichž se snaží podporovat nadané děti. V letošním roce to byl například program Nadání 2023, v němž mohli žáci pro své školy svými úspěchy získat finanční prostředky. Už řadu let funguje projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji, který pro letošní rok má připravenu částku 2,2 miliony korun na podporu různých kempů a kurzů pro žáky i jejich pedagogy. Velmi nás těší, že i díky podpoře krajskými projekty se žákům na předmětových soutěžích daří,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství a sport Vladimír Kroc.

úspěšný žák škola soutěž
Jan Herzig

 

(má dvě obálky)

Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice za vzornou reprezentaci Plzeňského kraje na Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice (zisk zlaté medaile), v Mezinárodní astronomické olympiádě (zisk bronzové medaile), 2. místo a 3. místo v celostátním kole Astronomické olympiády
Šimon Vlach Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany za vzornou reprezentaci Plzeňského kraje na Mezinárodní biologické olympiádě (zisk stříbrné medaile),  3. místo v celostátním kole Biologické olympiády
Jakub Krutina Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice zlatá medaile z Evropské olympiády experimentálních věd – biologická část
Šárka Bardounová Základní škola Dobřany 1. místo  v celostátním kole Olympiády v českém jazyce
Ondřej Chmelík Církevní gymnázium Plzeň 1. místo  v celostátním kole Logické olympiády
Ondřej Vaněk Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany 1. místo  v celostátním kole Ekologické olympiády a 2. místo  v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (Obor: Biologie a vědy o Zemi)
Jan Šnauer Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany 1. místo  v celostátním kole Ekologické olympiády
Jaroslav Fiala Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany 1. místo  v celostátním kole Ekologické olympiády
Eliška Aloyová Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň 3. místo  v celostátním kole Soutěže v ruském jazyce

 

pedagog úspěšného žáka škola soutěž
Mgr. Zdeňka Němečková Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice za podporu a přípravu žáka na Astronomickou olympiádu
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany za přípravu žáka na Biologickou olympiádu
Mgr. Tomáš Javorský Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice za přípravu žáka na biologickou část Evropské olympiády experimentálních věd
Mgr. Marcela Chuchlíková Církevní gymnázium Plzeň za přípravu žáka na Logickou olympiádu
Mgr. Naděžda Vlasáková Základní škola Dobřany za přípravu žákyně na Olympiádu v českém jazyce
RNDr. Stanislava Mayerová Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany za přípravu žáků na Ekologickou olympiádu
Mgr. Hana Kubálková Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň za přípravu žákyně na Soutěž v ruském jazyce

Nadání 2023 – dotační program PK

S cílem podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky byl vyhlášen dotační program Plzeňského kraje s názvem Nadání 2023. Mezi střední školy v Plzeňském kraji, jejichž žáci se umístili na 1. – 3. místě v celostátních kolech a medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2022/2023, se rozdělilo 270 tis. Kč. Středním školám budou hrazeny výdaje určené na nákup učebních pomůcek a vybavení a odměny pedagogům úspěšných žáků.

 

Projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji vznikl v rámci republiky ojedinělý projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových,  uměleckých a řemeslných oborech. Projekt Střediska služeb školám a našeho odboru byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj. V letošním roce částkou 2,2 miliony Kč. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. ti žáci, kteří se umístili na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží. V letošním roce tuto příležitost využilo 213 nadaných žáků. Kempy a kurzy jsou přístupné také pedagogům, kteří žáky na soutěže připravují a s nadanými žáky pracují nad rámec běžné výuky. Mezi účastníky se objevují také žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní, ale soutěží se neúčastní. A dále také žáci, kteří vynikají svou zručností (Řemeslné kempy).

 

Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem

V rámci rozvojového programu Plzeňského kraje na rok 2023 „Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem“ jsou vynakládány finanční prostředky na dofinancování okresních a krajských kol školních soutěží a dalších aktivit s regionální a celostátní působností. V červnu hostil Plzeňský kraj národní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a Ekologické olympiády.

 

Úspěšné střední školy

Ocenění žáci ve vědomostních olympiádách vysoutěžili pro své školy finanční prostředky z programu Nadání 2023, které budou směřovány na nákup učebních pomůcek, vybavení a odměny pro pedagogy, kteří žáky na soutěže připravovali.

Gymnázium J. Š. Baara Domažlice získává šek na 139 650 Kč za úspěchy žáky v mezinárodních a celostátních kolech Astronomické olympiády (zlatá a bronzová medaile, 2. a 3. místo),  převezme oceněná pedagožka Mgr. Zdeňka Němečková
Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany získává šek na 93 110 Kč za úspěchy žáků v mezinárodním a celostátním kole Biologické olympiády (stříbrná medaile a 3. místo) a v národním kole Ekologické olympiády (1. místo), převezme ředitel RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
Církevní gymnázium Plzeň získává šek na 27 930 Kč za úspěchy žáka v celostátním kole Logické olympiády (1. místo),     převezme oceněná pedagožka Mgr. Marcela Chuchlíková
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu v Plzni získává šek na  9 310 Kč za úspěchy žákyně v celostátním kole Soutěže v ruském jazyce (3. místo), převezme ředitelka Mgr. Marie Klesová


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz