Žádost o převod vozidla bez součinnosti kupujícího

Dobrý den, z úřadu mi přišlo oznámení, že se mnou zahajují řízení, protože nový majitel, kterému jsem prodal auto, ho na sebe nepřihlásil. Já jsem mu k tomu při prodeji dal plnou moc, ale on to zřejmě neudělal. Také mi už přišla jedna pokuta. Můžete mi poradit, zda se s tím dá něco dělat?

ilustrační foto

 

Novela příslušného zákona, tj. zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, s účinností od 1.6.2017 nově zavedla ustanovení § 8a, který prodávajícímu umožňuje podat žádost o převod vozidla i bez součinnosti kupujícího. Do té doby platilo, že se při převodu vozidla musely obě strany buď dohodnout a jít na úřad společně, anebo vyřídit přepis na základě plné moci. Pokud tak neučinily, hrozila oběma stranám pokuta až do výše 50 000 Kč.

Zároveň se prodávající vystavoval riziku, že bude jako stále evidovaný vlastník vozidla, shledáván odpovědným za vše, s vozidlem související, tedy přestupky, dopravní nehody, event. i další nezákonné jednání. V těchto případech je samozřejmě možné argumentovat prodejem a změnou vlastníka, ale prokazování leží na vás. V případě neprovedení převodu kupujícím však prodávající neměl možnost situaci řešit. Novela zákona tak tento stav změnila.

Situaci tedy můžete řešit výše uvedeným způsobem.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz