Rozsudek pro zmeškání

Dobrý den, od soudu mi přišel rozsudek, že mám zaplatit známému peníze, které mi půjčil. Mám zaplatit celou částku, ale já jsem mu přitom asi polovinu peněz vrátil. Soudu jsem to i psal, ale pak mi přišel rovnou rozsudek. Může soud takto postupovat a dá se s tím něco dělat?

ilustrační foto

 

Podle toho co uvádíte, se může jednat o tzv. rozsudek pro zmeškání. Příslušný zákon, tj. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, takové rozhodnutí soudu umožňuje za předpokladu, že jsou splněny stanovené podmínky. Základní podmínkou je, že se žalovaný, ač řádně předvolán a poučen, bez omluvy nedostaví na první jednání ve věci. Navrhne-li pak žalobce, který se k jednání dostaví, vydání rozsudku pro zmeškání, pokládají se tvrzení žalobce za nesporná a soud může o žalobě rozhodnout rozsudkem pro zmeškání.

Pro posouzení Vaší věci je podstatné zjištění, zda jste byl k jednání řádně předvolán, event. proč jste se o předvolání nedozvěděl. V případě rozsudku pro zmeškání totiž platí, že pokud žalovaný zmešká první jednání ve věci z omluvitelných důvodů, soud na jeho návrh tento rozsudek zruší a nařídí jednání. Návrh musí být podán do dne právní moci rozsudku pro zmeškání. Dále pak je podstatná i skutečnost, že jste soudu v rámci svojí procesní obrany sděloval údaj o částečné úhradě dluhu. Za této situace soud nemůže pokládat tvrzení žalobce za nesporná a neměl by vydat rozsudek pro zmeškání.

V každém případě stojí za to si výše uvedené údaje ověřit a případně činit příslušná podání soudu. Protože se ale jedná o poměrně složitou problematiku, doporučuji Vám raději vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz