Šíření poplašné zprávy

Dobrý den, poslední dobou se objevují různé zprávy s komentáři politiků, ale i dalších lidí o tom, že jsme ve válce, že je válečný stav atd. Jsem starší člověk, moji rodiče válku zažili a každá taková zpráva je pro ně hodně nepříjemná. Vím, že třeba za covidu na podobně negativní zprávy padala trestní oznámení. Nejedná se v současné době o něco obdobného?


ilustrační foto

 

Vyjádřím se toliko k právní stránce věci. Posouzení takové situace je velmi individuální a specifické, chápu, že někdo může takové zprávy vnímat velmi úkorně. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, obsahuje v § 357 skutkovou podstatu trestného činu Šíření poplašné zprávy. V odst. 1. je upravena tzv. základní skutková podstata, která určuje, že tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá. Za to může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

V dalších odstavcích jsou zahrnuta další jednání a okolnosti, které zvyšují škodlivost takového jednání a mohou za ně být uloženy i přísnější tresty. Jedná se zejména o to, jakou formou a do jakého prostředí je taková zprávy šířena, zda se jedná o opakované jednání nebo dojde ke vzniku škody či poruchy v činnosti například orgánu státní správy. Nejpřísnějším trestem je samozřejmě ohrožen ten, kdo se takového jednání dopustí za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

 


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz