Budoucím středoškolákům se představí 20 středních škol z kraje

Střední školy z Karlovarského kraje se budou prezentovat na tradičních podzimních výstavách. Uchazečům o studium představí nabídku oborů i novinky, se kterými se budou moci setkávat ve výuce. Devátý ročník výstav se uskuteční 27. září 2022 na Střední průmyslové škole v Ostrově, 6. října v Integrované střední škole v Chebu a výstavu 13. října bude hostit Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Akce jsou určeny především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

„Výstav se letos zúčastní celkem 20 středních škol, z toho 18 středních zřizovaných krajem, dále Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze a Vojenská střední škola a vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Společně se středními školami se budou prezentovat i někteří regionální zaměstnavatelé. Díky těmto akcím budou moci všichni zájemci získat představu  o nabízených oborech vzdělání, o tom, jaké požadavky na ně škola bude klást, zjistí více o případném ubytování i místech, kde se vykonávají odborné praxe. Důležité ale také je, že výstavy pomohou budoucím středoškolákům zmapovat možnosti uplatnění po ukončení školy, což pro ně určitě bude jedna ze zásadních informací,“ uvedl Jindřich Čermák, krajský radní pro oblast školství. Kromě žáků se výstav mohou zúčastnit i rodiče.

Školy, které výstavy organizují, dostávají každoročně od Karlovarského kraje příspěvek, z něhož se mimo jiné financuje doprava žáků ze vzdálenějších základních škol. Pořadatelská škola dostane od kraje 60 tisíc korun.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí

www.kr-karlovarsky.cz