Čtení egerlandských textů s hudebním doprovodem / 10.9.

Muzeum Karlovy Vary pořádá v sobotu 10. září literární odpoledne s názvem “Čtení egerlandských textů s hudebním doprovodem”. Pořad se koná k aktuální výstavě Lidová píseň na Karlovarsku.
Komponovaný pořad je připraven ve spolupráci se Spolkem Němců v Čechách, z.s. Richard Šulko bude číst v egerlandštině a němčině z knihy “Målabou: daham!” básně a příběhy. Smysl textu bude překládán do češtiny. V pořadu zazní egerlandské a krušnohorské lidové písně za doprovodu citeryv podání Vojtěcha Šulka.

Začátek je v 15 hodin.


Zdroj:

Lev Havlíček
PR Muzea Karlovy Vary
kvmuz.cz