Střídavá péče

Dobrý den, na internetu jsem zaznamenal, že Ústavní soud měl vydat rozhodnutí, týkající se střídavé péče, kde se také zabýval některými důvody, pro které soudy střídavou péči odmítají. V minulosti jsem návrh soudu také podával, ale neuspěl jsem. Soudy odůvodnily svoje rozhodnutí tím, že jako rodiče spolu nejsme schopni komunikovat. Zabýval se Ústavní soud i tímto důvodem a mohu eventuálně podat návrh znovu?

ilustrační foto

 

Dobrý den, Ústavní soud skutečně vydal dne 3. 5. 2022 pod sp. zn. I. ÚS 3065/21 poměrně zásadní nález, ve kterém se vyjádřil k vícero důvodům, kterými soudy v předmětné věci odůvodnily zamítnutí návrhu na střídavou péči. Mezi nimi je i Vámi uváděná komunikace mezi rodiči. Ústavní soud k tomu uvedl, že soudy nemohou podmiňovat střídavou péči požadavkem na harmonickou komunikaci rodičů. Dále se v souvislosti se střídavou péčí zabýval také věkem dítěte, stabilitou výchovného prostředí, pracovním vytížením rodičů, nutností zapojení dalších členů rodiny a náročností tohoto institutu pro dítě či rodiče.
Závěrem Ústavní soud zdůraznil, že rozhodnutí soudu, kterým není vyhověno rodiči žádajícímu střídavou péči, musí být podrobně a přesvědčivě odůvodněno, včetně uvedení relevantních argumentů, jak se soud s jednotlivými kritérii střídavé péče obsaženými v judikatuře Ústavního soudu vypořádal a proč v konkrétním případu rodič neuspěl. Skutečnosti svědčící proti střídavé péči přitom musí být v řízení nejen tvrzeny, ale i prokázány.
Návrh na změnu poměrů můžete samozřejmě podat kdykoli, ale s ohledem na výše uvedený nález bych k tomu viděl i důvod.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz