Kraj má potvrzenou dotaci od státu na revitalizaci Císařských lázní

Karlovarský kraj obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva kultury ČR na pokračování revitalizace Císařských lázní. Dotace je částečně navýšena podle příslibu ministryně financí Aleny Schillerové z roku 2019. V letošním roce jde celkem o 285, 6 milionu korun, v roce 2022 a 2023 to bude vždy 50 milionů korun. Kraj díky tomu může ponížit svůj podíl na financování akce.

 

V současné době se rekonstrukce národní kulturní památky nachází přibližně ve své polovině. „Práce na revitalizaci Císařských lázní stále běží a pokračují podle plánu, zatím stavebníci prostavěli více než 302 miliony korun včetně DPH. Vzhledem k tomu, že máme potvrzenou dotaci od ministerstva kultury, která je zásadní součástí spolufinancování přestavby, může kraj snížit svůj podíl, který původně dosahoval 539 milionů korun na 492 miliony korun. V této částce už jsou zahrnuty i výdaje na 2. etapu včetně dodatečných prací. Ty vznikly v první etapě například kvůli nově nalezeným cenným historickým prvkům, které bylo třeba oproti původnímu plánu také obnovit,“ uvedl krajský radní Patrik Pizinger.

 

Aktuálně byly v Císařských lázních dokončeny monolitické železobetonové konstrukce kromě prostoru atria, bourací práce, základové konstrukce mimo základových konstrukcí pro vestavbu sálu, zednické práce vyjma dozdívek a zazdívek po rozvodech, zesilování stropních konstrukcí, demontáže stávajících rozvodů a sanace venkovního zdiva. Nyní probíhají montáže rozvodů a zařízení technologických instalací, restaurátorské práce, montáž břidlicové krytiny či oprava venkovní fasády.

 

Předpokládané výdaje na stavbu činí ze strany Karlovarského kraje 492 miliony korun, dotace MK ČR činí 385, 6 milionu korun, město Karlovy Vary přispívá 100 miliony korun.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz