Středisko Radovánek má zrekonstruované prostory

Prostory střediska volného času Radovánek v Pallově ulici prošly řadou oprav a rekonstrukcí. Od roku 2015 prošly zásadními opravami střechy obou budov, rozvody elektřiny, vytápění, sociální zázemí, schodiště i další prostory. Plzeňský kraj, který SVČ Radovánek zřizuje, celkem do oprav investoval 52 mil. Kč.

„V loňském roce oslavil Radovánek kulaté výročí založení, je zde pro širokou veřejnost už 41 let. Považuji jeho dlouholetou práci ve vzdělávání, volnočasových aktivitách ale také v oblasti prevence za velmi důležitou a mezí lidmi také oblíbenou. Vnitřní prostory už ale byly nevyhovující, v sále hrozil propad prostor, podlahy a schodiště byly také nevhodné. Věřím, že zrekonstruované prostory lidem ještě více zpříjemní volnočasové aktivity Radovánku,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku Pavel Karpíšek, který společně s náměstkem pro oblast školství Rudolfem Salvetrem slavnostně zrekonstruované prostory otevřeli.

Rekonstrukce v Pallově ulici probíhala v několika etapách od roku 2015. Opravena byla kompletně celá střecha nad budovou A i budovou B. Došlo k výměně rozvodů elektrického proudu včetně rekonstrukce jističů, částečné obnově a rekonstrukci centrálního vytápění. V budově A pak ke komplexní rekonstrukci vnitřních interiérů, kterými jsou zdivo, podlahy, sociální zařízení, schodiště, osvětlení. Došlo tady také k výměně stropu, který byl prosklený a byl původní z roku 1950. Nyní je chloubou interiérů.

Současně během loňského a letošního roku byly prováděny sanační práce, oprava budovy vně, provedení dokončení fasády a obkladů, výměna zbývajících oken a dveří, oprava parapetů, které bylo nutné předělat z důvodu předsunutí nových oken. Proběhla také oprava keramické dílny. Byly též venku provedeny výkopové práce a instalovány retenční nádrže pro sběr vody. Realizovány byly povrchové úpravy okolí budovy, anglické dvorky, přemostění ke vstupu do budovy a také byla provedena pokládka žulovými kostkami na pěší zóně okolo budovy ve směru Štruncovy sady.

Celkové náklady za uvedené opravy a rekonstrukce vyšly Plzeňský kraj na 52 mil. Kč.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz