Zahájení PSA na MO Plzeň 4

Noví účastníci Plzeňské senior akademie (dále PSA) se sešli dne 07. 09. 2020 při slavnostním zahájení PSA na MO Plzeň 4. Občany přišel přivítat starosta Mgr. Tomáš Soukup a místostarosta Ing. Zdeněk Mádr. Z Městské policie Plzeň zavítal mezi seniory pověřený velitel MP Plzeň Mgr. Marek Šilhan, který se ihned po uvítání zhostil první přednášky na téma: Seznámení s Městskou policií Plzeň. Občany obeznámil nejen se současnými problémy se kterými se potýkají strážníci, ale také s celou historií městské policie. Na tomto projektu spolupracuje více organizací například HZS PK, Bílý kruh bezpečí, ZZS PK, a mnoho dalších organizací. Absolventi kurzu PSA po ukončení mají možnost účastnit se intenzivního čtyřdenního výcviku na Šumavě, jenž je cílen na plzeňskou populaci 60+. Společně projekt „Nedám se“ realizují Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Městská policie Plzeň a Policie ČR. Finančně i osobně oba zmíněné projekty podporují čtyři největší plzeňské městské obvody, které se pravidelně účastní i slavnostního předávání absolventských listů při zakončení „Plzeňské senior akademie“. Věříme, že tento další ročník nebude přerušen ničím nepříjemným a že COVID-19, který způsobil v naší společnosti řadu změn a plánů, nám celý program předčasně neukončí.

 


Zdroj:

Bc.Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality

www.mpplzen.cz