Záchranáři mají nové vybavení pro výcvik a výuku

Nové vysoce sofistikované modely pro výcvik a výuku převzala v úterý 28. května 2019 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. Jedná se o výukové modely dospělého, dítěte i novorozence na výuku rozšířené neodkladné resuscitace. Simulátory bylo možné pořídit díky financím z projektu 27. výzvy IROP.

„Získané výukové modely dospělého, dítěte i novorozence slouží na výuku rozšířené neodkladné resuscitace lékařů i nelékařů. Výukové modely jsou určeny k nácviku intraoseálního vstupu, simulace zobrazovací metody sono, realistický model k zajištění dýchacích cest s výukou umělé plicní ventilace a simulace závažného traumatu u pacienta,“ vysvětluje Pavel Hrdlička, ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (ZZS PK) a dodává, že všechny tyto simulátory se řadí do vyšší úrovně simulačních dovedností a poskytnou lektorům vzdělávacího výcvikového střediska rozšířené možnosti pro výcvik zaměstnanců ZZS PK.

V rámci projektu získala ZZS PK také simulátor pracoviště operačního střediska. „Při výcviku operátorů na pozici call-taker bude velkým přínosem možnost tréninkového přijímání tísňových výzev pod dohledem vedoucího pracovníka nebo zkušenějšího operátora,“ pokračuje Hrdlička. Toto bude možné simulovat se všemi náležitostmi, ale v klidném prostředí bez ruchu ostrého provozu. Díky izolaci pracoviště, může byt situace s operátory opakovaně rozebírána, zpětně hodnocena a znovu trénována. Trénink operátorů bude orientován na nestandartní situace při příjmu tísňové výzvy (TANR novorozence, porod, vyjednávání se sebevrahem…)

Vybraní lektoři vzdělávacího výcvikového střediska budou proškoleni v ovládání simulátorů v průběhu června 2019, zapojení výukových modelů do vzdělávání je plánováno již na podzim roku 2019. „Výukové modely přispějí k upevnění znalostí a dovedností zaměstnanců zdravotnické záchranné služby tak, aby byli připraveni poskytnout kvalitní přednemocniční neodkladnou péči kritickému pacientovi v kritických momentech,“ říká radní pro oblast zdravotnictví Milena Stárková.

Plzeňský kraj jako zřizovatel ZZS PK podal žádost do průběžné výzvy č. 27 „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“ (IROP specifický cíl 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, která umožňuje navržené aktivity projektu spolufinancovat z evropských prostředků). Podpora byla zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného systému, zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. Celková pořizovací hodnota činí 7 969 743,45 korun, z čehož 85 % bylo financováno z projektu IROP, 5 % ze státního rozpočtu a 10 % je účast Plzeňského kraje.


Zdroj:

Mgr. Alena Marešová

tisková mluvčí
www.plzensky-kraj.cz