V Karlových Varech začne v průběhu dubna sběr olejů a tuků z domácností

Obyvatelé Karlových Varů budou moci v průběhu dubna začít třídit oleje a tuky z domácností. Na vybraných stanovištích budou nově rozmístěny zelené nádoby speciálně upravené pro sběr tohoto recyklovatelného odpadu. Použitý potravinářský olej a tuk se do nich ukládá výhradně v PET lahvích nebo jiných uzavřených plastových nádobách. Tato služba bude pro obyvatele města zdarma. Svoz bude provádět společnost EKO-PF s.r.o.

„Rozhodli jsme se již s předstihem připravit na novou zákonnou povinnost, která nám ukládá zajistit od ledna roku 2020 místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Tuto povinnost naplňujeme již nyní, protože oleje a tuky mohou obyvatelé města odkládat na sběrných dvorech. To je ale samozřejmě nepraktické a tedy i neefektivní. Proto v průběhu dubna rozmístíme na zatím jedenadvaceti stanovištích speciální nádoby, které třídění olejů usnadní. V každé čtvrti bude dostupná minimálně jedna,“ uvádí primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.

 

Novou službu bude v Kalových Varech zajišťovat společnost EKO-PF. „Tuto společnost jsme oslovili na základě doporučení a dobrých zkušeností města Sokolov, které s ní spolupracuje již tři roky. EKO-PF zajistí speciální kontejnery, jejich rozmístění, vývoz, údržbu a opravu, dodá nám i další příslušenství, které zabezpečí nádoby proti odcizení a nevhodné manipulaci. Ročně za tuto službu zaplatíme necelých 13 tisíc korun,“ upřesňuje náměstek primátorky Petr Bursík.

 

„Vylévání použitých olejů a tuků do toalet, dřezů, výlevek a podobně zanáší kanalizaci a je nezřídka příčinou havárie na odpadním systému. Jejich separace je tedy opodstatněná,“ vysvětluje radní pro oblast odpadového hospodářství Martin Dušek. „V rámci pilotního projektu, který spustíme v dubnu, budeme všechna stanoviště a kontejnery průběžně monitorovat a vyhodnocovat odezvu u obyvatel a naplněnost nádob. Svoz bude zpočátku probíhat jednou za tři měsíce, v případě naplněnosti zajistíme vyprázdnění nádob častěji. Věřím, že podobně jako v řadě jiných měst, se i u obyvatel Karlových Varů setká tato služba s pozitivním ohlasem a přístupem.“

Do kontejnerů je možné v PET lahvích a dalších uzavřených plastových nádobách odkládat pouze použité tuky a oleje z domácností. Nepatří do nich technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a další kapaliny. Nádoby o obsahu 240 litrů jsou opatřeny zabezpečením proti plnému otevření víka a speciálně upraveným vhozem. Při jejich vývozu je obsah překládán a předáván k ekologické likvidaci a recyklaci.

Použitý olej se po zpracování využívá při výrobě paliv, v chemickém, gumárenském nebo kosmetickém průmyslu.

 

Seznam stanovišť nádob na sběr jedlého oleje a tuků z domácností:

 1. Bohatice – ul. Lomená x U Trati (u separace)880285241912
 2. Čankov – silnice III/22134
 3. Doubí  – ul. Svatošská (pod SOS vesničkou u separace)
 4. Drahovice – ul. Lidická (pod hotelem Marttel u separace)
 5. Drahovice – ul. Úvalská (u separace)
 6. Dvory- ul. Chebská (vedle MHD u separace)
 7. Sedlec – ul. Ke Hřišti (u separace)
 8. Olšová Vrata- ul. K Letišti (pod Hvězdárnou u separace)
 9. Karlovy Vary – ul. Nám. Horákové (u separace)
 10. Karlovy Vary – ul. Libušina u školy
 11. Karlovy Vary – ul. Horova (u separace)
 12. Počerny  – u Rybníka (u separace)
 13. Rosnice – vedle zastávky MHD (u separace)
 14. Rybáře – ul. Buchenwaldská
 15. Rybáře – ul. Konečná (u separace)
 16. Stará Role – ul. Okružní (u separace)
 17. Stará Role – ul. Hlávkova (u separace)
 18. Stará Role – ul. Kryzánkova (u separace)
 19. Stará Role – ul. Žižkova (sběrný dvůr)
 20. Tašovice – Česká ulice (u separace)
 21. Tuhnice – u Meteoru (u separace)


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

mmkv.cz