Nejnovější tramvaje ze Škody pro Plzeň

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) nakoupí až dvacet dva nejmodernějších tramvají. Nízkopodlažní velkokapacitní tramvaje ForCity Smart dodá ze svého plzeňského koncernu společnost Škoda Transportation. Celková hodnota kontraktu včetně opce může být více než jedna miliarda korun.

Tříčlánkové obousměrné velkokapacitní tramvaje budou stoprocentně nízkopodlažní. Dalšími přednostmi vozidel budou plně otočné podvozky a nízké nápravové tlaky, které jsou šetrné ke kolejovému svršku. Tramvaje mimo jiné nabízejí technické řešení vhodné jak pro ostré oblouky, tak i pro náročné stoupání tratí v Plzni.

„Jsme rádi, že nově pořizované vozy přispějí ke zvýšení komfortu našich cestujících. Díky tomuto nákupu se u tramvají zvýší nízkopodlažnost ze současných 69 na 86 procent,“ řekl Jiří Ptáček, dopravně provozní ředitel PMDP, a dodal: „Průměrné stáří tramvajového vozového parku se sníží až o 8 let.“

Rychlý nástup a výstup cestujících umožní pět dvoukřídlých dveří na obou stranách vozidla. Tramvaje ForCity Smart budou odpovídat nejnovějším evropským normám včetně požadavků na nehořlavost použitých materiálů, na pevnost skříní vozidel nebo odolnost skříně vozidla proti nárazu. Například skelet čela vozidla je navržen tak, aby více chránil řidiče a cestující v případě kolizí a současně byl ohleduplný i k dalším účastníkům dopravy. Nové uspořádání stanoviště řidiče rovněž poskytuje lepší výhled a pohodlnější ergonomii řízení.

Nízkopodlažní velkokapacitní tramvaj ForCity Smart

 

Nízkopodlažní velkokapacitní tramvaj ForCity Smart (exteriér)

„Rozšíření vozového parku je důležité i v návaznosti na plánovanou stavbu tramvajové tratě na Borská pole,“ uvedl Michal Kraus, předseda představenstva PMDP, a dodal: „Jsem si jist, že je to krok správným směrem a tento typ dopravy (drážní – tramvajová, trolejbusová) chceme dlouhodobě rozvíjet i s ohledem na ekologii i skutečnost, že tramvajová doprava je nejrychlejší dopravou ve městě.“

„Škodovka dodá po téměř dvaceti letech opět vozidla do Plzně. Západočeská metropole se stane po Ostravě druhým českým městem, kde bude sloužit nová generace nejmodernějších škodováckých tramvají. Plzeňáci se mohou těšit na velmi pohodlná, spolehlivá a bezpečná vozidla vyrobená plzeňským koncernem Škoda Transportation,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Škoda Transportation Petr Brzezina.

Součástí smluvní ceny kromě 22 tramvají bude technická dokumentace, návody pro údržbu a zaškolení. Vozidla budou vybaveny nejmodernějšími informačními systémy, kamerami a dalšími inovacemi. Nový bude rovněž interiér vozidel, který odpovídá dnešním trendům, které kladou důraz na funkčnost a jednoduchost. Tramvaje budou také plně klimatizované. Nové vozy budou samozřejmě přizpůsobeny plzeňským požadavkům a specifikům.

Vozidla pro Plzeň vycházejí z typové řady tramvají ForCity Smart. Vozy podobného typu už jezdí ve finských Helsinkách a brzy je dodá Škoda Transportation do tří německých měst – Mannheimu, Ludwigshafenu a Heidelbergu nebo do finského města Tampere.

 

Zdroj: Plzen.eu