Karlovarská nemocnice ušetří 85 mil. Kč díky projektu ČEZ ESCO

Karlovarská nemocnice bude realizovat unikátní projekt energetických úspor. Za energie ušetři nejméně 85 milionů korun.

Karlovarská krajská nemocnice podepsala smlouvu s firmou EVČ, dceřinou společností ČEZ ESCO. Zakázka je realizována výhodnou metodou EPC, to znamená, že smlouva obsahuje právní garance, že každý rok nemocnice uspoří nejméně 8,5 milionu korun na výdajích za teplo, elektřinu, plyn a vodu. Investice do vylepšení energetického zázemí zafinancuje sama společnost ČEZ ESCO. Splácet se budou postupně – z dosažených úspor. Půjde o vůbec první projekt řešený metodou EPC v Karlovarském kraji.

„Když jsme začali přemýšlet o tom, jak uspořit na nákladech za energie, rozhodli jsme se to řešit komplexně. EPC znamená dlouhodobé partnerství s dodavatelem, kde mají obě strany jasnou finanční motivaci, aby výsledek dopadl co nejlépe,“ říká generální ředitelka nemocnice Jitka Samáková.  „Pro nás to byla sázka na jistotu, protože dodavatel technologií za kvalitu poskytovaného řešení smluvně zodpovídá. Významná úspora na energiích pro nás znamená, že budeme v budoucnu schopni ušetřené prostředky přesunout tam, kde je potřebujeme nejvíce: do dalšího zkvalitnění péče o pacienty.“

 

Investice dosáhnou 65 milionů korun. ČEZ ESCO postaví v areálu nemocnice teplovodní kotelnu, která bude doplněna o moderní kogenerační jednotku o výkonu 400 kW, jež bude vyrábět jak elektřinu, tak teplo. Dojde také k modernizaci vytápěcího systému, včetně rekonstrukce plynovodu. Areál bude doplněn o takzvanou „regulaci na patě“, tedy systém umožňující i při centrálním vytápění omezit množství tepla přicházejícího do jednotlivých objektů.  Velkou výhodou je, že například v dobře zateplených objektech nedochází ke zbytečnému přetápění.

 

Jsme rádi, že se právě krajská nemocnice stala vlajkovou lodí EPC projektů v Karlovarském kraji. Projekty komplexních energetických úspor s garantovaným výsledkem jsou stále oblíbenější, protože přinášejí s nulovými náklady milionové úspory pro veřejnou správu. Samotná investice se totiž splácí z dosažených úspor,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Vedle nemocnic jsou pro EPC vhodné i školy, radnice, domovy sociální péče nebo divadla. Úspěšných projektů máme po celé ČR desítky.“

Zásadní změnou energetického provozu nemocnice bude také využití automaticky ovládaných ventilů na topných tělesech ve vybraných místnostech. Hlavice jsou součástí systému IRC (individual room control), který umožňuje nastavení a sledování teploty v místnostech podle způsobu využití, rozvrhu či pracovní doby tak, aby bylo pacientům i personálu teplo, ale zároveň nedocházelo ke zbytečnému plýtvání energií.

 

ČEZ ESCO také instaluje úsporné LED osvětlení. Energetické systémy budou monitorovány stovkami čidel v celém areálu. Čidla budou měřit nejen teplotu, ale v některých případech i hodnoty vlhkosti. Zrychlí se také příprava jídel v kuchyni. Například parní kotle budou nahrazeny multifunkčními elektrickými pánvemi, které jsou mnohem efektivnější a schopné připravit za stejný čas větší množství jídla. Dojde také k optimalizaci používání spotřebičů podle toho, kolik a jakých jídel je připravováno.

Celkově se náklady na vytápění sníží téměř o 33 procent, spotřeba elektřiny ze sítě klesne o 31 procent a spotřeba vody o 12 procent.

„Po celou dobu desetileté smlouvy, během které garantujeme úspory, budeme zároveň aktivně provádět energetický management, na základě kterého poznáme ještě detailněji energetické fungování celého areálu. Na základě toho budeme hledat a navrhovat další úsporná opatření, která výsledky ještě vylepší,“ říká generální ředitel EVČ Václav Taubr.

 

Energetická modernizace a instalace nových řešení proběhnou během letošního a příštího roku s cílem co nejméně narušit běžný chod nemocnice. Pacienti nebudou těmito pracemi nijak negativně dotčeni.

 


Zdroj:

Roman Gazdík

Tiskový mluvčí

 

ČEZ, a. s.

Duhová 425/1, 140 53 Praha 4

tel.: +420 211 042 456

mobil: +420 602 317 651

e-mail: roman.gazdik@cez.cz

www.cez.cz | www.nadacecez.cz | www.pomahejpohybem.cz