Beethovenovy dny – koncert / 16.6.

Festival Beethovenovy dny pokračuje v sobotu Komorním koncertem v hotelu Imperial, kde vystoupí Riccio Quartetto s programem obsahujícím skladby od klasicismu po současnost.


Komorní soubor Riccio Quartetto založili v roce 2013 tři hráči Karlovarského symfonického orchestru hobojistka Radka Ondráčková, houslistka Alina Hlavatá a violoncellista Martin Ondráček spolu s violistou Martinem Formanem. Nástrojové složení kvarteta není v komorní hudbě příliš frekventované.
Na koncertě zazní skladby W. A. Mozarta, C. D. von Dittersdorfa, J. Moerana, L. van Beethovena a J. Strausse.
Koncert začíná ve 20 hodin.


  1. 6., hotel Imperial, 20.00 hodin

FESTIVAL BEETHOVENOVY DNY

KOMORNÍ KONCERT – RICCIO QUARTETTO

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Kvartet F dur pro hoboj, housle, violu a violoncello KV 370

CARL DITTERS VON DITTERSDORF: Divertimento pro housle, violu a violoncello

ERNEST JOHN MOERAN: Fantasy Quartet

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Divertimento Es dur: I. Menuetto

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Menuet

JOHANN STRAUSS: Netopýr (předehra)

 

Riccio Quartetto:

Radka Ondráčková – hoboj

Alina Hlavatá – housle

Martin Forman – viola

Martin Ondráček – violoncello

 

Komorní soubor Riccio Quartetto založili v roce 2013 tři hráči Karlovarského symfonického orchestru hobojistka Radka Ondráčková, houslistka Alina Hlavatá a violoncellista Martin Ondráček spolu s violistou Martinem Formanem.

Nástrojové složení kvarteta není v komorní hudbě příliš frekventované.Ve svém repertoáru nabízí Riccio Quartetto jak skladby zkomponované přímo pro hobojový kvartet, tak vlastní úpravy známých melodií, tanců různých národů, ragtimů a filmové hudby.

Na tomto koncertě provede soubor několik skladeb od klasicismu po současnost. Riccio Quartetto jej uvede Kvartetem F dur pro hoboj, housle, violu a violoncello Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791). Jedná se sice o komorní skladbu, Mozart ji ale napsal tak, že se skladba přibližuje spíše ke koncertu pro hoboj, avšak se čtyřmi hráči místo orchestru. V programu dále zazní 1. věta Mozartova Divertimenta Es dur pro smyčcové trio. Tato skladba je považována za první svého druhu, kterou kdo kdy napsal.

Divertimento pro housle, violu a violoncello napsal významný představitel klasicismu Carl Ditters von Dittersdorf (1739 – 1799). Zejména symfonické a komorní skladby z jeho obsáhlého díla se svým pojetím výrazně odlišují od skladatelových vrstevníků Mozarta a Haydna. Divertiment, skladeb pro komorní soubor s většinou bezstarostnou náladou, napsal von Dittersdorf celkem patnáct.

Následný Fantasy Quartet složil Ernest John Moeran (1894 – 1950) na základě žádosti britského hobojisty Leona Goossense. Nejprve vytvořil náčrty „Leonova hobojového díla“, ale později se rozhodl, že skladbu napíše jako kvartet. Jednovětou fantazii se dvěma zřetelnými částmi pak Goossens premiérově s velkým úspěchem provedl.

   Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), jehož rozsáhlé dílo čítá několik set „položek“, napsal mnoho komorních skladeb, včetně šestnácti smyčcových kvartet, klavírních trií, smyčcových trií, sonát, stejně jako skladeb s dechovým nástrojem. Z jeho komorní tvorby zazní Menuet.

Koncert uzavře předehra k operetě Netopýr Johannna Strausse mladšího (1825 – 1899), jednoho ze tří synů skladatele Johanna Strausse. Tato opereta, spolu s Cikánským baronem, patří mezi vůbec Straussovy nejznámejší z celkových šestnácti. Skladatel napsal za svého života okolo pěti set děl, vedle operet polky, valčíky, pochody a také jednu operu.

   Radka Ondráčková vystudovala hru na hoboj na Pražské konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Během studií získala Čestné uznání na mezinárodní soutěži UFAM v Paříži a účastnila se mistrovských kurzů hobojistů světového významu. Členkou KSO je od roku 2010.

   Alina Hlavatá absolvovala konzervatoř v Českých Budějovicích a poté tři roky studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Již od dětství se každoročně účastnila mistrovských kurzů u významných českých pedagogů. Členkou KSO je od roku 2011.

   Martin Forman studoval na konzervatořích v Teplicích a následně v Plzni. Žije v Praze, kde se věnuje především interpretaci a nahrávání filmové hudby s různými orchestry (Filharmonici města Prahy, Filmharmonie, ČNSO, Plzeňská filharmonie, Orchestr Berg atd.). Filmovou hudbu také aranžuje pro Riccio Quartetto.   Martin Ondráček vystudoval Pražskou konzervatoř, následně absolvoval JAMU v Brně. Během svých studií získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích, převážně v kategorii komorní hudby. Byl violoncellistou v Thailand Philharmonic Orchestra,  po návratu působil tři roky v Severočeské filharmonii Teplice jako zástupce koncertního mistra a od ledna 2012 působí jako koncertní mistr violoncell v KSO.


Zdroj:
Lev Havlíček
styk KSO s veřejností
605 258 630
levhav@seznam.cz