Senior House Trnová

Senior house Trnová se nachází 15 km od Plzně, v okrese Plzeň – Sever, v Trnové u Horní Břízy.

 

BYDLENÍ

Nově postavené sociální byty pro seniory nedaleko Plzně se nachází v obci Trnová, okres Plzeň – Sever. Rodinné bydlení Trnová s.r.o. nabízí k pronájmu 50 bytů (1+kk  o rozloze 33 m²) určených pro seniory. Vše je bezbariérově upraveno (vč. bytů).

Popis bytu

• pokoj: 2x postel, kuchyňská linka s dvouplotýnkovým vařičem a lednicí

• předsíňka

• koupelna: umyvadlo, sprchový kout, wc

 

Přejeme si, abyste se u nás cítili jako doma, uvítáme proto, když si s sebou přivezete své oblíbené věci, které Vám k tomuto pocitu napomohou (např. obrázky, květiny, dekorační předměty…).

OSOBNÍ ASISTENCE

Osobní asistenci zajišťuje firma Senectus s.r.o.

 

Poslání

Pomoci seniorům, kteří z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení, a věku potřebují pomoc jiné osoby, a to nepřetržitě celých 24 hodin (např. osobám se sníženou hybností, vozíčkářům, seniorům trpícím demencí apod.).

 

Cíle

• maximální soběstačnost klientů

• udržení kontaktu klientů s okolím

• respektování individuálního charakteru každého klienta

• motivace klientů k činnostem

• pořádání zájmových akcí pro klienty

Služby osobní asistence

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

• Pomoc při zajištění chodu domácnosti

• Pomoc při zajištění kontaktu s okolím

 

Zdravotní lékařská péče

Je zajištěna registrujícím praktickým lékařem a lékaři specialisty, zprostředkování zajišťují v případě potřeby odpovědní zaměstnanci, praktického lékaře si klient volí sám z dostupných možností na základě písemné žádosti. Registrující praktický lékař dochází jednou týdně či dle potřeby. V případech indikovaných lékařem – případně hodných zvláštního zřetele – je zajištěn za nejbližší odbornou lékařskou péčí doprovod klienta vlastními zaměstnanci. Klienti mohou individuálně navštěvovat jiné praktické i odborné lékaře. Kontakty získají u ošetřujícího personálu.

 

Fakultativní služby

• doprava autem SHT

• kadeřnictví

• pedikúra

• manikúra

• canisterapie (léčebný kontakt psa a člověka)

• masáže

• fyzioterapie (léčení nemoci fyzikálními metodami – teplo, masáž, voda, vzduch)

• ergoterapie (léčba prováděním pracovních činností)

Zájmové činnosti

Založené na zájmech klientů, např. předčítání knih, tisku, poslech hudby, sledování filmů, besedy, kroužek počítačů, kroužek anglického jazyka, společenské hry…

Na každém patře jsou k dispozici knihy (detektivky, cestopisy, dobrodružné, červená knihovna), časopisy, a společenské hry (pexesa, hrací karty, šachy, Člověče, nezlob se…).

 

 

KONTAKT

Senior House Trnová

Trnová 355

Trnová

330 13

e-mail: info@seniorhousetrnova.cz 

tel.: 774 059 681

www.facebook.com/seniorhousetrnova.cz

www.seniorhousetrnova.cz