Jedna škola – mnoho studijních možností / VOŠ, OA, SZŠ a JŠ Klatovy

Jako jediná škola v regionu nabízíme současným, ale i dříve narozeným maturantům možnost pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Bankovnictví nebo Účetnictví a daně v denní i kombinované formě studia. Dle mínění řady zaměstnavatelů z oblasti peněžnictví i podnikatelské sféry jsou pro ně naši diplomovaní specialisté přínosem. Během tříletého studia absolvují naši studenti 12 týdnů souvislé praxe u různých subjektů. Při ní si zaměstnavatel může dostatečně prověřit praktikanta, který se ve většině případů po absolvování studia stává jejich zaměstnancem. Zároveň si student v průběhu praxe ověří, zda jej tato práce naplňuje a chtěl by se jí i v budoucnu věnovat.

Další možností v budově Plánická 196 je studium na Obchodní akademii. Uchazeči Z 9. tříd si mohou vybrat sportovní nebo jazykové zaměření. Zvýšená dotace tělesné výchovy celkem čtyři hodiny týdně se realizuje ve vlastní tělocvičně a dvou nových moderně vybavených hřištích, z nichž jedno má umělé osvětlení. Zájemcům o studium jazyků na OA nabízíme studium tří volitelných jazyků. Všichni žáci studují anglický a německý jazyk a v jazykovém zaměření mají ještě možnost volby třetího jazyka. Na letošním DOD vystoupí opět zástupci Velvyslanectví Portugalské republiky. Důvodem jejich prezentace je výuka portugalštiny na naší škole, kdy si žáci mohou jako 3. studovaný jazyk vybrat mezi francouzštinou, portugalštinou nebo španělštinou.

Zájemci o jazyky zde mohou využít nabídku Jazykové školy – kurzy němčiny, angličtiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny různé pokročilosti, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé. Do kurzů je možné přistoupit i v průběhu školního roku. Škola má právo organizovat státní jazykové zkoušky základní úrovně z německého a anglického jazyka, zároveň provádí zkoušky „Čeština pro cizince“ určené žadatelům o trvalý pobyt v ČR. Vyučují zde pouze plně kvalifikovaní učitelé cizích jazyků, pracuje se podle moderních učebnic s důrazem na komunikaci, nižší počet žáků v kurzech umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Škola je vybavena moderní didaktickou technikou.
Střední zdravotnickou školu s maturitními obory Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Kosmetické služby a Masér sportovní a rekondiční naleznete v budově Kollárova 444. Vyučuje se v moderně vybavených učebnách. Žáci oboru Praktická sestra absolvují praktickou výuku převážně v Klatovské nemocnici, a.s. Zpravidla pak mohou nastoupit do jakéhokoli zdravotnického zařízení nebo pokračovat ve studiu. Odborný výcvik v kosmetických a maserských službách probíhá v našem vlastním kosmetickém salonu na Erbenovo náměstí 137. Dospělým nabízíme při SZŠ celou řadu kurzů celoživotního vzdělávání například Chůva pro děti, Sanitář, Studium pro asistenta pedagoga, atd.

Pro vzdálenější uchazeče nabízíme možnost ubytování ve vlastním domově mládeže nacházejícím se v klidném prostředí s rozlehlou zahradou a stravování v přilehlé školní jídelně. Nově nabízíme také dietní stravování včetně bezlepkové diety, a to ve spolupráci s praktickým lékařem pro děti a dorost.

Naši školu mohou navštěvovat zájemci různých věkových kategorií. Pro nejmenší děti ve věku od dvou do šesti let máme volná místa v naší Školičce U Parku. Fungování školičky zajišťují dvě učitelky mateřské školky a dva žáci zdravotnického oboru. Aktivity dětí jsou rozšířeny o výuku anglického jazyka a výtvarné výchovy. Kapacita školičky je 20 dětí. (PI)

Další informace na www.oakt.czwww.facebook.com/vosoaszs.