Hejtman ocenil desítku válečných veteránů

U příležitosti Dne válečných veteránů, který si připomínáme v sobotu 11. listopadu, předal hejtman Rudolf Špoták ocenění desítce veteránů nasazených při vojenských misích OSN a NATO na území Saúdské Arábie, Kuvajtu, Iráku, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Kosova. Slavnostní akt hostila Semlerova rezidence, unikátní prostor Plzeňského kraje – Západočeské galerie v Plzni.

Předání ocenění válečným veteránům se stalo pro Plzeňský kraj tradicí. V letošním roce šlo o třetí ročník významné akce u příležitosti Dne válečných veteránů, který si připomínají státy napříč světem. „Den válečných veteránů není jen příležitostí připomenout si hrdiny první a druhé světové války, ale také ty dnešní. Účastní se stejně jako ti dříve bojů za to, abychom my mohli žít ve svobodě, míru a bezpečí. Je mi proto ctí pokračovat v této tradici a nominovaným veteránům poděkovat alespoň symbolicky předáním pamětní medaile,“ uvedl hejtman Rudolf Špoták.

Na závěr slavnostního aktu, kterého se účastnili také zástupci Krajského vojenského velitelství Plzeň, ministerstva obrany, Sdružení válečných veteránů ČR, Československé obce legionářské – jednoty Plzeň, uctili přítomní minutou ticha památku vojáků, kteří padli na vojenských misích. „Od roku 1989 to bylo 30 vojáků. Z Plzeňského kraje si připomínáme dva z nich, a to Nikolaje Martynova a Patrika Štěpánka,“ doplnil Rudolf Špoták.

–           podprap. in memoriam Nikolaj Martynov 3. 5. 2007

–           štb. prap. in memoriam Patrik Štěpánek 5. 8. 2018)

Ocenění váleční veteráni

plukovník gšt. Ing. Jiří Kašpárek

Vystudoval Vojenskou střední školu Jana Žižky z Trocnova v Bratislavě a Vysokou školu Pozemního vojska ve Vyškově, motostřelecký obor. V průběhu vojenské kariery sloužil ve velitelský funkcích u motostřeleckých a mechanizovaných útvarů a na Generálním štábu Armády České republiky. V letech 1997 – 1998 velel českému kontingentu v misi SFOR v Bosně a Hercegovině.  Vojenskou karieru skončil v roce 2000 ve funkci zástupce náčelníka Sekce bojové přípravy Generálního štábu Armády České republiky. Po odchodu do zálohy pracoval v oblasti stravování a ve Státním pozemkovém fondu. V současnosti je oblastním koordinátorem projektu Péče o válečné veterány pro Karlovarský kraj.

 

podplukovník Ing. Petr Beneš

Vystudoval Vojenskou akademii v Brně, obor konstrukce pozemních a podzemních staveb. V průběhu vojenské kariery sloužil ve velitelských a štábních funkcích u útvarů ženijního a železničního vojska, vojenské dopravy, logistiky a vojenské správy a krajského vojenského velitelství. V letech 2002 – 2003 byl nasazen v misi UNGCI v Iráku. Vojenskou karieru skončil v roce 2006 ve funkci náčelníka štábu Krajského vojenského velitelství Plzeň.  Po odchodu do zálohy pracoval na Západočeské univerzitě v Plzni. V současnosti je jejím kvestorem.

 

podplukovník Ing. Jaroslav Procházka

Vystudoval Vojenskou střední odbornou školu ve Valašském Meziříčí, obor vojenská chemie a Vysokou vojenskou školu Pozemního vojska ve Vyškově, obor vojenská chemie a chemické technologie. V průběhu vojenské kariéry sloužil u vojenských útvarů pozemních sil. Byl zakládajícím členem první profesionální jednotky Armády České republiky – 9. roty chemické ochrany v Liberci. V letech 1990-1991 byl nasazen do operace Pouštní štít a Pouštní bouře v Saudské Arábii a Kuvajtu, v letech 1993-1994 v misi UNPROFOR v Chorvatsku a v letech 1999 – 2000 v misi SFOR v Bosně a Hercegovině. Službu v armádě skončil na Oddělení chemického vojska Generálního štábu Armády České republiky. Po odchodu do zálohy působil v soukromých společnostech. V současné době pracuje v oblasti kontroly.

 

podplukovník Ing. Ján Vištiak

Vystudoval Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši, obor velitelsko – inženýrský. V průběhu vojenské kariery sloužil ve velitelských a štábních funkcích spojovacího vojska v útvarech pozemních sil. V letech 1993-1994 byl nasazen v misi UNPROFOR v Chorvatsku a v letech 1996 – 1997 v misích IFOR a SFOR v Bosně a Hercegovině. Vojenskou karieru skončil v roce 2000 ve funkci náčelníka odboru střediska šifrové služby.  Po odchodu do zálohy se stal policistou Policie České republiky, pracoval v manažerských pozicích u bezpečnostních agentur a byl vychovatelem ve věznici na Borech. Deset let byl vojákem aktivní zálohy. V současnosti je ředitelem Charity Sušice.

major Jaroslav Horák

Profesionálním vojákem se stal v roce 1972. Po absolvování dvouleté důstojnické školy sloužil v průzkumných jednotách. V letech 1995-1996 byl nasazen v mírové misi UNPROFOR a UNCRO v Chorvatsku. Vojenskou karieru skončil v roce 1996 ve funkci velitele roty. Po odchodu do zálohy pracoval v civilním sektoru. V současnosti je v důchodu a pracuje na Západočeské univerzitě v Plzni.

 

major Mgr. Bc. Josef Pýcha

Vystudoval Vojenskou střední odbornou školu v Novém Mestě nad Váhom, obor provozní technik. Vzdělání si později doplnil studiem na Vojenské akademii v Brně – obor radiolokace. V průběhu vojenské kariery sloužil ve velitelských a štábních funkcí u útvarů spojovacího, radiotechnického, průzkumného a protiletadlového raketového vojska a velitelství vzdušných sil. V roce 1997 byl nasazen v misi SFOR v Bosně a Hercegovině. Vojenskou karieru skončil v roce 2019 na odboru bojové přípravy vzdušných sil. Po odchodu do zálohy se stal učitelem na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, kde pracuje dosud. Je vojákem aktivní zálohy.

kapitánka Ing. Jana Hošková

Do armády nastoupila v roce 1991. V průběhu vojenské kariery sloužila ve velitelských a štábních funkcí u útvarů spojovacího a radiotechnického vojska, personalistiky a logistiky. V letech 1997-1998 byla nasazena v misi SFOR v Bosně a Hercegovině. Vojenskou karieru skončila v roce 2022 ve funkci náčelnice skupiny ekonomického odboru Agentury logistiky Armády České republiky. Po odchodu do zálohy nastoupila jako majetkový referent u 142. praporu oprav Klatovy, kde pracuje dosud.

 

nadporučík Milan Kalousek

Absolvoval Vojenské učiliště v Martině, dělostřelecký obor. V průběhu vojenské kariery sloužil ve velitelských a štábních funkcích u motostřeleckých, dělostřeleckých a výcvikových útvarů a Krajském vojenském velitelství. V roce 1999 byl nasazen v misi SFOR v Bosně a Hercegovině. Vojenskou karieru skončil v roce 2022 ve funkci staršího pracovníka štábu Krajského vojenského velitelství Plzeň. Po odchodu do zálohy pracuje v technických profesích.

 

podpraporčík Antonín Hošek

Profesionálním vojákem se stal v roce 1996. V průběhu vojenské kariery sloužil v technických funkcích u spojovacího vojska. V letech 1997-1998 byla nasazen v misi SFOR v Bosně a Hercegovině. Vojenskou karieru skončil v roce 2002 ve funkci náčelníka dílny spojovacího praporu. Po odchodu do zálohy se stal živnostníkem a v oboru puškař pracuje dodnes.  Je dlouholetým vojákem aktivní zálohy.

 

Rotmistr Tomáš Marek

Profesionálním vojákem z povolání se stal v roce 2001. V průběhu vojenské kariéry sloužil u vojenských útvarů pozemního vojska a vzdušných sil. V letech 2003 a 2006 byl nasazen v misi KFOR v Kosovu. Vojenskou karieru skončil v roce 2023 ve funkci starší řidič 142. praporu oprav Klatovy. Po odchodu do zálohy nastoupil do zahradnictví, kde pracuje dosud.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz