Vyrazili jsme za lidmi bez přístřeší a nebyli jsme při kontrole sami

Strážníky městské policie v obvodu Lochotín a Slovany bylo v úterý ráno možné potkat v doprovodu sociálních pracovníků a předních zástupců úřadu. Společně se zastavili na několika vytipovaných místech, kde se zdržují lidé bez přístřeší a instruovali je o variantách sociální pomoci.

Osobám přespávajícím na ulici byla například nabídnuta pomoc při vyřízení osobních dokladů, seznámeni byli s podmínkami k vyřízení dávek pomoci v hmotné nouzi a těm, kteří projevili zájem, byl předán seznam ubytovacích zařízení na území Plzně.
Skupina na Lochotíně s účastí třetího místostarosty MO Jiřího Rezka a předsedy Kontrolního výboru MO Štěpána Krňoula navštívila tři různá místa, na Slovanech to byla míst bezmála desítka.


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň

Web: www.mpplzen.cz