Dárcovství provází hrdost

Získání nových dárců krve je ústředním motivem marketingové kampaně, kterou představili zástupci Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeňského kraje a města Plzně. Cílem je získat více krve především v letních měsících, kdy je jí vzhledem k počtu úrazů nedostatek. Kampaň bude dlouhodobá a doprovodí ji reálná slečna Hrdost v sytě červeném obleku.

Transfuzní oddělení FN Plzeň patří mezi největší transfuzní zařízení v České republice a zajišťuje celé spektrum činností souvisejících s transfuzní problematikou. Poskytuje i zvlášť specializované služby v rámci kraje a dodává krev více nemocnicím, jen za rok 2022 provedli zdravotníci téměř 22 000 odběrů. Přesto je to málo a krevní zásoby jsou někdy kritické.

„Přes veškeré moderní technologie je bohužel krev stále nenahraditelná, neumíme ji vyrobit. Nikdy nemůžeme říct, že jí máme dostatek, v jediné minutě to může být úplně jinak. A proto hledáme dárce. Nové, kteří chtějí darovat pravidelně, a rádi bychom oslovili i ty, kteří v minulosti párkrát přišli, ale z nějakého důvodu už dál nepokračovali,“ vysvětluje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.
Fakultní nemocnice Plzeň proto spojila síly s městem Plzeň a Plzeňským krajem a společně zahajují kampaň na podporu dárcovství krve, která podporuje pocit hrdosti a s níž přichází i reálná slečna Hrdost.

„Život je to nejcennější, co máme. Proto pevně věřím, že společná kampaň přinese výsledky. Pokud se pro darování krve rozhodnete, chci vás poprosit, abyste šli do transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, kde krev dostávají pacienti v akutních a životu ohrožujících stavech. S kampaní budeme pracovat na městských akcích i městských nosičích, podporujeme ji mentálně a samozřejmě i finančně,“ říká primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Kampaň se rozhodly, nejen finančně, podpořit město Plzeň a Plzeňský kraj, aby zacílila přesně tam, kde je potřeba. Hledání nových dárců se zaměří například na školáky nebo návštěvníky kulturních akcí, oslovena bude i široká veřejnost napříč městem a celým krajem.

Potenciální dárce Plzeňský kraj oslovil již v červnu prostřednictvím své výzvy k zapojení se do darování krve žáků a studentů středních škol a učilišť, úředníků a široké veřejnosti na svém webovém i facebookovém profilu, čímž chtěl napomoci se zajištěním dostatku krve v letních měsících. Stejně tak tomu bude i nyní při ostrém rozjetí kampaně. I tentokrát vsadí na sociální sítě, videospoty v krajských autobusech a na oslovení mladé generace. S postupujícím časem se výzva a odkaz na slečnu Hrdost objeví i na billboardech a na všech komunikačních kanálech, které Plzeňský kraj pro účely informování obyvatel kraje využívá.

„Darování krve dává druhým šanci na život a zotavení se po náročných medicínských zákrocích. Každý, kdo tak učiní, dává to nejcennější a nenahraditelné, co má. Proto, když tak učiní, má nejen právo být na sebe hrdý, ale zaslouží i společenské uznání. Věřím, že slečna Hrdost najde v našem kraji hodně zájemců. Sám osobně, jakmile to bude možné, se do řady dárců v každém případě zapojím,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.


Zdroj:

Mgr. Gabriela LEVOROVÁ

mluvčí FN Plzeň

www.fnplzen.cz