Beseda pro děti ze ZŠ v Dolanech u Klatov

Městská policie Plzeň zrealizovala přednášku na téma Šikana a Kyberšikana pro děti ze ZŠ v Dolanech u Klatov. Přednáška se realizovala v ul. Polední 6, kde sídlí metodici prevence kriminality MP Plzeň, kteří přednášku uskutečnili.

Tématem přednášky bylo především „Rizikové chování a Šikana.“ V krátkosti ovšem byly děti seznámeny také s činností strážníků a rovněž si mohly prohlédnout služební vozidlo a čtyřkolku Městské policie Plzeň. Kromě tohoto se děti dozvěděly i několik dalších důležitých informací souvisejících s trestnou činností v návaznosti na probírané téma a mohly si vyzkoušet nasazení služebních pout nebo si prohlédnout další donucovací prostředky městské policie. Na závěr si děti odnesly malé dárky, které souvisely s danou problematikou.


Zdroj:

Bc.Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality

www.mpplzen.cz