V Ekologické olympiádě má Plzeňský kraj své zástupce

Tradiční celostátní soutěž zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí, jejímž pořadatelem je Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s MŠMT ČR, byla zahájena ve čtvrtek 8. června v ZOO a BZ Plzeň na statku Lüftnerka. Středoškoláky z Plzeňského kraje na ní podpořil svojí účastí náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Tato Ekologická olympiáda klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce. Soutěží na ní tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují vysílající subjekt (převážně střední školu). Za Plzeňský kraj se jí účastní tříčlenné družstvo z Gymnázia a SOŠ Rokycany, které vyhrálo krajské kolo. Jmenovitě složené ze studentů Jana Šnauera, Ondřeje Vaňka a Jaroslava Fialy.

„Všichni se zúčastňujeme přírodovědných soutěží a olympiád. Baví nás sledovat přírodu, ztotožňovat se s ní, což je i naší hlavní motivací se soutěže zúčastnit,“ shodují se a prozradili rovněž, v čem je síla jejich týmu. Spočívá především ve specializaci každého na jiný obor (ornitologie, členovci a botanika) a zároveň v týmové spolupráci.

Na všech úrovních se totiž soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin) a z části prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí.

„Ekologie je jedna ze zásadních věcí, která nabývá čím dál větší rozsah v rámci společenské potřeby. Vždy je ale třeba dostat do roviny to, co je z hlediska ekologického možné a přínosné s tím, co už je za hranou,“  řekl soutěžícím studentům náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc a vyzval je k tomu, aby při řešení ekologických záležitostí postupovali i v budoucnu odpovědně a vždy zvažovali případný společenský dopad.

Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.

Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové krajských kol jsou přijímáni na související obory bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové ad.)

Cílem olympiády je umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením. Nabídnout studentům možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji. Umožnit jim řešit praktické úkoly přímo v terénu a trávit společný čas venku. Prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz