Reorganizace a řešení úpadku

Dobrý den, bohužel jsme také jedni z těch, co jsme uzavřeli smlouvu na vybudování fotovoltaické elektrárny s firmou Malina. Zaplatili jsme zálohy a od té doby čekáme a nevíme, jestli se dočkáme. Zaregistrovali jsme, že firma na sebe podala insolvenční návrh, ale někde se zase píše o reorganizaci. Firma stále tvrdí, že vše dodrží, ale jde nám o to, jestli bychom měli podnikat nějaké právní kroky, abychom o své peníze nepřišli. Můžete nám poradit?

ilustrační foto

 

Také jsem pochopitelně zaznamenal problémy společnosti Energetický Holding Malina a.s., ale k situaci se mohu vyjádřit pouze obecně, neboť neznám stav insolvenčního řízení ani obsah vašich smluvních dokumentů.
Reorganizace je jeden ze způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka. Úpadek neboli insolvence je situace, kdy dlužník není zjednodušeně řečeno schopen vypořádat se se svými dluhy. Je zřejmá z platební neschopnosti dlužníka, kdy má více věřitelů (nejméně dva) má závazky déle jak 30 dnů po splatnosti a není schopen je plnit, nebo z předlužení, kdy má dlužník více věřitelů a celková hodnota jeho závazku převyšuje hodnotu jeho majetku, anebo je dlužník v situaci, ze které jasně vyplývá, že nebude schopen splatit podstatnou část svých dluhů.
Reorganizace se týká dlužníků, kteří jsou zároveň podnikateli a jejím smyslem je zachování provozu podniku dlužníka, ale za podmínek tzv. reorganizačního plánu. Ten by měl vést k ozdravění podnikání dlužníka, aby mohly být postupně uspokojovány pohledávky věřitelů.
O tom, zda bude reorganizace povolena, rozhoduje nakonec soud, při projednávání reorganizačního plánu mají ale významnou pozici i věřitelé. Ti by se měli se svojí pohledávkou do insolvenčního řízení přihlásit, a to ve lhůtě určené soudem, zpravidla dvouměsíční.
Určitě tedy doporučuji vaši pohledávku přihlásit, ale zejména za účelem posouzení možností dalšího postupu doporučuji vyhledat právní pomoc advokáta.

 


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz