Soutěž o beránka a přednáška Mokřady a lidi / 1.4.

Muzeum Karlovy Vary pořádá v sobotu 1. dubna dvě akce – v karlovarském muzeu na Nové louce Soutěž o nejlepšího velikonočního beránka, v Královské mincovně v Jáchymově přednášku Mokřady a lidi – přednáška s diskusí v kontextu připravované CHKO Krušné hory.

Soutěž o nejlepšího velikonočního beránka

Pečete-li před velikonocemi bábovku ve formě beránka a máte-li rodinný recept, podle něhož beránek každému chutná, přijďte se upečeným beránkem pochlubit do muzea. Můžete jej nechat ochutnat hodnotící komisi, v níž budou zasedat představitelé kultury v Karlovarském kraji.
Nejlepší autoři obdrží nejen vstupenku do muzea pro celou rodinu, ale i hodnotný dárek.
Soutěž se koná od 14 hodin.

Mokřady a lidi – přednáška s diskusí v kontextu připravované CHKO Krušné hory

Botanik a enviromentální expert Vladimír Melichar z CHKO Slavkovský les představí rozmanité krušnohorské mokřady, rašeliniště, prameniště nebo tajgové lesy, které jsou především zdrojem vody a poskytují obyvatelům hor další ekosystémové služby. Uchovávají informace o historii území a jako útočiště slouží vzácných živočichů a rostlin. Svojí krásou, která se mění v průběhu ročních období, spoluvytváří atraktivní charakter krajiny Krušných hor. Přednášející rovněž nastolí otázku k diskusi, jak k ochraně a obnově mokřadů může přispět vyhlášení CHKO Krušné hory.
Začátek v 17 hodin.

Zdroj:
Lev Havlíček
PR Muzea Karlovy Vary