Skupina ČEZ zintenzivní aktivity při úsporách vody. Jako první v ČR se připojila ke globální iniciativě OSN zaměřené na snižování spotřeby

Skupina ČEZ se jako první česká společnost přihlásila k CEO Water Mandate, zvláštní iniciativě generálního tajemníka OSN a podnikové platformy Global Compact. Členstvím v této iniciativě se ČEZ přihlašuje k závazku řešit ochranu vody komplexně, ve spolupráci s Organizací spojených národů, národními vládami, občanskými iniciativami a dalšími. Zúčastněné společnosti se zavazují k zavedení účinných opatření v oblasti hospodaření s vodou a vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe při snižování spotřeby a ochraně vody. V zahraničí se k iniciativě připojily například Enel, Engie, E.ON nebo Iberdrola. ČEZ tak zintenzivní úsporná opatření týkající se úspory vody, kdy se podařilo za posledních 10 let snížit spotřebu pitné vody ve klasických elektrárnách o dvě třetiny.

„Voda je po palivu druhou nejvýznamnější surovinou v energetice – bez ní se výroba elektřiny a tepla neobejde. Ve Skupině ČEZ se snižování spotřeby vody věnujeme systematicky řadu let. Proto nám přijde logické sdílet naše postupy na globální úrovni, a naopak se od ostatních inspirovat, jak o vodu pečovat ještě lépe a efektivněji,“ říká ředitelka ESG Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová.

Jednou z priorit je například úspora pitné vody. Za posledních deset snížil ČEZ spotřebu pitné vody ve svých klasických elektrárnách o dvě třetiny. Šetřit pitnou vodou se ČEZ daří i v administrativních budovách, kterých má po celé republice více než sto. V loňském roce, kdy se lidé již naplno vrátili po covidu do kanceláří, činila úspora oproti roku 2019 zhruba 13 tisíc kubíků, tedy téměř 20 %. Mezi přijatá opatření patří mimo jiné celkové rekonstrukce budov, kdy se řeší i voda a odpady, ale také instalace šetrnějších kohoutkových baterií, perlátorů nebo splachovadel s dávkovači vody, nákup úspornějších spotřebičů do kancelářských kuchyněk i do závodních jídelen, či důsledný monitoring a včasné zachycení úniků.

Energetici se také věnují udržování vody v krajině. V lokalitě jaderné elektrárny Dukovany například vybudovali vsakovací retenční nádrže na dešťovou vodu pro posílení hladiny spodních vod. Tento inteligentní způsob řešení odvodu dešťové vody přispívá k udržení vláhy v krajině.

Své vodní elektrárny ČEZ postupně modernizuje, tak aby ze stejného množství vody dokázaly vyrobit více elektřiny. Komplexní obnovu mají za sebou například vltavské elektrárny Lipno, Hněvkovice, Kamýk, Slapy a Vrané. ČEZ také znovu využívá povrchovou vodu, která již jednou posloužila ve výrobě. Voda z chladicích cyklů opouštějící klasické i vodní elektrárny tak svou sílu ještě jednou poskytuje vodním turbínám například v Mělníce, v Ledvicích nebo v Kořensku pod jadernou elektrárnou Temelín.

Iniciativa CEO Water Mandate zahrnuje na 240 společností z celého světa, z evropských energetik v ní vedle ČEZ nechybí ani německý E.ON, francouzská Engie, italský Enel, či španělská Iberdrola. Cílem je poskytnout transparentně detailní informace o hospodaření s vodou i vzájemně sdílet příklady dobré praxe při snižování spotřeby a ochraně vod. Opatření, která iniciativa doporučuje zavést, se týkají nejen oblasti přímého využití vody v provozu, ale také dodavatelského řetězce, spolupráce s veřejnými institucemi, šíření osvěty apod.


Zdroj:

Alice Horáková

Tisková mluvčí Skupiny ČEZ

www.cez.cz