Dětská mozková obrna je častější, než si myslíme. Jedná se o nejčastější dětské tělesné postižení

Dětská mozková obrna (DMO) je závažné onemocnění, o kterém se příliš nemluví. Přitom v České republice podle odhadů může být počet dětských (i dospělých) pacientů s mozkovou obrnou až na 20 tisíc. Jedná se tak o jednu z nejčastějších příčin tělesného postižení. Podle odborných odhadů je následky DMO poznamenána asi polovina všech lidí s tělesným postižením v ČR.

Věrohodné tuzemské statistiky nejsou bohužel k dispozici a také v zahraničí se uvádějí jen hrubé odhady. Výskyt DMO v dětské populaci kolísá mezi 2-3 případy na 1000 živě narozených dětí. S klesající porodní váhou se výskyt zvyšuje u dětí s váhou pod 1000 g, zde je pak výskyt až kolem 25 %.

Za nárust DMO může (paradoxně) moderní medicína

„Dětská mozková obrna je dlouhodobé nepostupující postižení hybnosti způsobené poškozením mozku.
I přes určité pokroky v rámci prevence a léčení známých příčin DMO, se počty nemocných za posledních 30 let spíše zvyšují. Je to dáno tím, jednak, že ženy rodí stále častěji v pozdějším věku, jednak jsou i větší pokroky v intenzivní neonatologické péči (péče o ohrožené novorozence). Ta sice pomáhá přežít více ohroženým novorozencům, ale zároveň pak má bohužel mnoho těchto dětí vývojové problémy včetně poruch nervového systému,“ MUDr. Jarmila Zipserová, primářka Neurorehabilitační kliniky AXON.
Při pátrání po příčině onemocnění u konkrétního dítěte berou lékaři v úvahu zejména formu DMO, anamnézu matky (zejména průběh těhotenství a porodu) a anamnézu dítěte od porodu až do současnosti. Důležitá je také doba, kdy se nemoc začala projevovat. Přibližně u 10–20 % dětí s DMO vzniká onemocnění po narození. Často z důvodu následku poškození mozku v několika prvních týdnech, měsících až letech života. Prvotní příčinou poškození mozku je často mozková infekce, jako je bakteriální meningitida (zánět mozkových blan) nebo virová encefalitida (zánět mozku), příčinou může být také mozkové poranění (při porodu, následkem pádu, dopravní nehody nebo týrání dítěte).


Nemoc ovlivňuje nejen fyzično, ale i psychiku

Rodiče si mozkové obrny u svých dětí zpravidla všimnou až ve chvíli, kdy začne být u potomků zpožděný pohybový vývoj oproti jejich vrstevníkům, zhruba kolem třetího roku. Průvodním jevem je zvýšené svalové napětí neboli spasticita. Ta znemožňuje vykonávat běžné denní aktivity a činnosti, protože zasahuje jak do oblasti jemné, tak i hrubé motoriky. Děti mají například problém se sezením nebo přetáčením. DMO výrazně ovlivňuje nejen fyzický stav pacienta, ale má vliv i na psychiku a celkovou kvalitu jeho života. Rodiče, kteří mají pochybnosti o normálním vývoji svého dítěte, by se měli obrátit na svého dětského lékaře, který jim může pomoci s odlišením normální vývojové variace od vývojové poruchy a případně je nasměrovat k vyšetření odborným lékařem – dětským neurologem.


Dbejte na bezpečnost dítěte

Některé příčiny dětské mozkové obrny nemůžeme ovlivnit (např. zánět mozkových blan), ale mnohým z nich můžeme účinně předcházet. Především v prevenci úrazu. Důležité je zamezit jakýmkoliv poraněním hlavy dítěte. Takže vždy používejte například dětské autosedačky, ochranné přilby na sport (kolo, brusle). Dávejte pozor při koupání, zde hrozí uklouznutí a poranění hlavy.


Robotická léčba pomáhá

Poškozená část se sice během života pacienta nezhoršuje, ale bez správné terapie se výrazně zhoršuje jeho hybnost. Proto je pro pacienty důležitá specifická neurorehabilitační léčba. Bohužel dětská mozková obrna se nedá zcela vyléčit, avšak vhodná léčba a terapie může často zlepšit kvalitu života dítěte i dospělého. „Neexistuje žádná standardní léčba, která by byla účinná u všech nemocných.  Obecně platí, že čím dříve je komplexní léčba zahájena, tím větší má dítě šanci překonat vývojovou poruchu nebo se naučit zvládat různé úkoly alternativními způsoby. Pro pacienty s poškozením mozku je ideální navštěvovat neurorehabilitační kliniky, kde se jim dostane komplexní rehabilitace celého těla.  Věnovat se jim totiž může celý tým odborníků od lékařů, fyzioterapeutů či logopedů. Velkým pomocníkem je v současné době také robotická rehabilitace,“ uzavírá MUDr. Jarmila Zipserová z Neurorehabilitační kliniky AXON.

 


Zdroj:

Iveta Nebesařová

ASPEN.PR s.r.o.
www.aspen.pr