Opilý teenager. Noční dobrodružství

Přestupkem proti veřejnému pořádku se opilý teenager prozradil strážníkům.

Podnapilý teenager, který byl v doprovodu staršího kamaráda a dopouštěl se protiprávního jednání, zaujal ve středu v noci hlídku městské policie kontrolující Hlavní vlakové nádraží Plzeň. Strážníci u mladistvého provedli dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 2,2 promile. Kdo konkrétně mu alkohol podal, nevěděl. Vyzvednout si opilého teenagera přijela matka. Přestupek proti veřejnému pořádku-znečištění veřejného prostranství bude postoupen k řešení na ÚMO Plzeň 2, oddělení právní a přestupkové. O celé záležitosti bude zároveň zpraven orgán sociálně právní ochrany dítěte.

 

Noční dobrodružství.

V úterý před půlnocí obdržela městská policie na linku 156 oznámení o tom, že někdo stojí na parapetu okna ve 3.patře domu ve vnitrobloku v ul. Ke Kukačce a svítí baterkou. Při příjezdu hlídky na místo se v okně již nikdo nenalézal. Hlídka kontaktovala obyvatele oznamovatelkou označeného bytu a upozornila je na skutečnost, která jim byla oznámena. Zjištěné informace byly postoupeny k šetření věcně a místně příslušnému orgánu.

 


Zdroj:

Jana Pužmanová

Tisková mluvčí Městské policie Plzeň

Web: www.mpplzen.cz