Firmy přislíbily kraji spolupráci při propagaci technických oborů

Nejvýznamnější zaměstnavatelé v kraji, partneři Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje, přislíbili vedení Plzeňského kraje pomoc a podporu při propagaci technických oborů. Shodli se s ním na zájmu získat pro techniku děti ze základních škol, a to v co nejkratší době. „Následující tři roky jsou v základních školách silné populační ročníky, máme tak jedinečnou šanci pro to společně mnohé udělat. Připravíme projekty a pustíme se do toho,“ řekl hejtman Rudolf Špoták po návštěvě firem Borgers CS, GRAMMER CZ, Gerresheimer Horšovský Týn, DIOSS NÝŘANY, LASSELSBERGER a ŠKODA TRANSPORTATION.

Pokusíme se společně s firmami udělat jednotnou marketingovou kampaň, zaměřenou právě na nejmladší ročníky a pokusíme se děti i rodiče pro techniku více motivovat. Zaměříme se také na kariérové a výchovné poradce na základních školách“ přislíbil Marcel Gondorčín z Regionální rozvojové agentury PK, o.p.s., která zajišťuje realizaci Paktu zaměstnanosti PK propojením zaměstnavatelů, veřejné správy a dalších institucí, které se v Plzeňském kraji zaměstnaností, vzděláváním a trhem práce zabývají.

Posledními společnostmi, které v první fázi svých cest po firmách kraje, hejtman Rudolf Špoták společně s náměstkem pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti navštívili, byly chlumčanský LASSELSBERGER s.r.o. a ŠKODA TRANSPORTATION. Oba tito významní zaměstnavatelé Plzeňského kraje patří k firmám, které se skvěle vyrovnaly s dopady pandemie nemoci covid-19 a nyní čelí narůstajícím cenám energií, surovin a materiálu.

Obě společnosti se také aktivně věnují tématům vědy a výzkumu, inovací a vzdělávání. Pro svoji výrobu potřebují kvalifikovaný personál a oblast spolupráce se školami je pro ně naprosto nezbytná.  ŠKODĚ TRANSPORTATION a.s. i chlumčanské keramičce chybí desítky až stovky odborných zaměstnanců, především elektrikáři a mechatronici. „Společnost LASSELSBERGER s.r.o. je jednou z nejaktivnějších firem v oblasti spolupráce se školami. Zajišťuje sponzoring a pořizují vybavení, nabízejí školám exkurze a odborné vzdělávání,“ říká Marcel Gondorčín z Regionální rozvojové agentury PK, o.p.s. Stejně tak   ŠKODA TRANSPORTATION a.s. se spolupráci se školami věnuje dlouhodobě a snaží se získat kvalifikovaný personál. Na Plzeňsku zaměstnává 3000 zaměstnanců, ale další tisícovka jí podle viceprezidentky pro lidské zdroje Šárky Moučkové chybí, konkrétně  elektromechanici, strojní zámečníci, svářeči a lakýrníci. Přitom jejich dostatek je alfou a omegou úspěšnosti tohoto nejvýznamnějšího zaměstnavatele Plzeňského kraje. „Školy se sice již zaměřují na automatizaci a robotizaci, ale je třeba si uvědomit, že potřebujeme i odbornou manuální činnost. Je důležité, aby rodiče i děti vnímali, že TECHNIKA není ošklivé slovo,“ zdůrazňuje místopředseda představenstva ŠKODY TRANSPORTATION a.s. Tomáš Ignačák.

V této souvislosti Marcel Gondorčín z Regionální rozvojové agentury PK poukázal na to, že se školy potýkají s nedostatkem učitelů odborných předmětů a mistrů odborného výcviku. „Proto by ocenily zapojení odborníků z praxe do výuky odborných předmětů a posílení praktické výuky na moderních pracovištích přímo ve firmách,“ dodal a vyzval představitele plzeňské Škodovky ke spolupráci i v této oblasti Marcel Gondorčín.

V září budou cesty představitelů kraje po zaměstnavatelích pokračovat. Uskuteční se i jejich další setkání se členy IHK Regensburg  v prostorách společnosti STREICHER spol. s.r.o. ve Štěnovicích, které bude zaměřeno na odborné školství, technické vzdělávání a jeho cílenou podporu a propagaci.

Pakt zaměstnanosti založen v roce 2016 a svoji činnost za finanční podpory Plzeňského kraje zahájil počátkem roku 2018. Jeho zakladateli jsou Plzeňský kraj, Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Asociace hospodářských komor Jihozápad, Regionální rada odborových svazků ČMKOS Plzeňského kraje, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz