Soutěž ukázala pohled dětí na práci hasičů

Krajské kolo má za sebou celostátní soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022, kterou organizuje v Plzeňském kraji Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje. Celkem se soutěže zúčastnilo 751 dětí v kategoriích podle věku. Slavnostní předání nejlepším autorům z řad dětí a mládeže proběhlo na krajském úřadě, ceny předával se zástupci hasičského sdružení také hejtman Rudolf Špoták.

Soutěže, kde byly k vidění jak obrázky, tak psané texty i digitální práce v podobě prezentací na téma hasičské činnosti se zúčastnilo celkem 12 mateřských škol, 25 základních škol a také 46 SDH jednotek. Nejlepší díla postupují do celostátního kola. Předávání cen neušlo velkému zájmu také rodičů účastníků krajského kola. „Jsem velmi rád, že práce hasičů tak zajímá i mladou generaci, a to už od těch nejmenších. Jsou to právě dobrovolní hasiči, kteří v menších obcích kraje zajišťují nejen pomoc při povodních či nehodách a požárech, ale také často kulturní život. A děkuji všem dětem i jejich rodičům za účast v soutěži, která nám ukázala, jak vidí děti práci hasičů, profesionálů i dobrovolníků. Za to jim patří velký dík,“ řekl hejtman Rudolf Špoták.

Ukázky vítězných prací a také jednotlivé kategorie soutěže najdete v článku ZDE.

Plzeňský kraj každoročně jednotky SDH podporuje dotačními tituly na vybavení a opravy zbrojnic v obcích. Na svém posledním jednání souhlasila Rada Plzeňského kraje a také doporučila Zastupitelstvu Plzeňského kraje ke schválení rozdělení dotací ve výši 15,2 mil. Kč JSDH. Dotace lze využít na nákup nového automobilu, cisternové stříkačky, ale také na opravy automobilů, cisternových stříkaček či nákup přetlakových dýchacích přístrojů a vybavení.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz