Žáci a studenti plzeňských škol budou hledat nová řešení dopravy po městě

Od 2. března probíhá v Moving Station série zážitkových workshopů „Moje cesta“. Program určený žákům druhého stupně základních škol a středoškolákům se zabývá dopravou v Plzni a hledá řešení šetrná k životnímu prostředí. Cílem je zmapovat způsob, jakým děti a dospívající uvažují o pohybu po městě, jak si své každodenní cesty plánují a jaké prostředky pro to využívají. Společně se budou snažit najít nejvhodnější způsoby dopravy. Názory nastupující generace pak Plzeň využije při tvorbě Generelu veřejné dopravy a cyklogenerelu. Program připravil spolek PaNaMo za podpory Nadačního fondu Zelený poklad.

Zážitkové workshopy na principu dramatické výchovy vedou zkušené divadelní lektorky, které mají spolu se scénografkou pro žáky připravený originální model Plzně. Účastníci hledají na modelu místa, která jsou pro ně důležitá, a zamýšlejí se nad způsoby, jak mezi nimi cestují. Žáci dostanou možnost vyjádřit své zkušenosti jako účastníci dopravy a kreativně je zpracovat jako jedinečnou uměleckou výpověď. „Projekt ‚Moje cesta‘ vede žáky k tomu, aby lépe poznali město, kde žijí, a využili možnost doslova se podílet na jeho vývoji, rozvíjeli osobní zodpovědnost a ekologické povědomí,“ říká ředitelka spolku PaNaMo a jedna ze spoluautorek programu „Moje cesta“ Marcela Mašínová.

Díky spolupráci spolku PaNaMoNadačním fondem Zelený poklad mohou žáci v praxi zažít, co obnáší plánování městské dopravy. Výsledky workshopu v podobě modelu „nové“ Plzně budou k vidění v rámci veřejné prezentace ve čtvrtek 10. 3. od 19:00 v Moving Station. „Naše místa, cesty a nápady představíme veřejnosti. Všechny cenné zkušenosti žáků s pohybem po městě předáme také zástupcům města Plzně – především Správě veřejného statku města Plzně a Plzeňským městským dopravním podnikům, které je využijí pro momentálně zpracovávaný Generel veřejné dopravy,“ uvedla předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zelený poklad Lucie Davídková. Nadační fond Zelený poklad zve rodiče i učitele, kteří se chtějí vyjádřit k veřejné dopravě v Plzni, rovněž na diskusi „Bezpečně do školy“. Ta se v prostorách kulturního centra Moving Station uskuteční v pondělí 14. 3. od 17:00 a na místě bude k vidění i výsledná instalace zážitkového workshopu „Moje cesta“.

Program „Moje cesta“ je už třetím ze série zážitkových workshopů, které pro plzeňské školy připravil spolek PaNaMo. V rámci festivalu „Můj život s…“ se v předchozích letech uskutečnily workshopy na téma nomofobie (závislosti na mobilním telefonu) a na téma životního prostředí. Studenti základních a středních škol se díky unikátním zážitkovým workshopům učí komunikovat s ostatními, lépe si vyměňovat názory a uvažovat o problémech současného světa

hravým způsobem. Lektorky programu Martina Dobiášová a Žofie Blechová jsou spolu se scénografkou Marií Černíkovou zároveň divadelními tvůrkyněmi. Program „Moje cesta“ navazuje na jejich uměleckou práci a je postaven na bezprostředním zážitku a akci.


Zdroj:

Daniela Vítová

www.panamo.cz