Krizový štáb vyhodnotil situaci, nákaza zřejmě kulminuje

Denní počty nově zjištěných nákaz na území Plzeňského v posledních dnech strmě rostly. Nákaza tak podle hygieniků zřejmě v Plzeňském kraji těsně před školními jarními prázdninami kulminuje. „Jen za včerejší den přibylo celkem  3 687 nových případů a dnes bude toto číslo zřejmě překonáno. Také v nemocnicích stále dochází k nárůstu počtu hospitalizací, hlavně z oblasti Plzeňska. Denně je to 10 až 15 pacientů,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová.

Ředitel KHS Plzeň Michal Bartoš seznámil Krizový štáb se současnou epidemiologickou situací. Konstatoval, že denní počet nákaz přesahuje v těchto dnech i dříve celoměsíční záchyty. „Za Plzeňský kraj činí týdenní nárůst zhruba o 99 procent více. Jsou to čísla rekordní a obávám se, že je tento týden opět překonáme,“ prohlásil M. Bartoš s tím, že se Plzeňský kraj zřejmě nyní nachází na počátku kulminační vlny. Vyšší nemocnost se přesunula již i do starších věkových skupin.

Počty hospitalizovaných a trendy jejich nárůstu

Koordinátor lůžkové péče pro Plzeňský kraj prof. Jan Beneš potvrdil, že aktuální 7denní průměr incidence činí v Plzeňském kraji 2565/100tis., přičemž před týdnem 26. ledna byl 1700/100tis. „V nemocnicích je k dnešnímu dni podle databáze ISIN hospitalizováno celkem 165 pacientů, z toho 17 v intenzivní péči a 11 na umělé plicní ventilaci (z nich je 8 omikronových). Tito hospitalizovaní pacienti mají zatím spíše lehké průběhy onemocnění, ale z důvodů komorbidit vyžadují přijetí do akutní péče. Mírným způsobem se mění i věkové složení pacientů. Setkáváme se nyní  ve větší míře s potřebou příjmu dětí, u nichž v důsledku horeček a gastrointestinálních příznaků dochází k dehydratacím a potřebě léčebných intervencí,“ popsal situaci prof. Jan Beneš a dodal, že růst hospitalizací očekává ještě i během dalších 10 dnů.

I při výpadku zdravotnického personálu (333 zdravotníků) je při současně nastavených karanténních opatřeních situace v nemocnicích zatím zvládnutelná, v některých nemocnicích je využívána pracovní karanténa.

 

Situace v pobytových sociálních službách

Filip Zapletal, vedoucí Odboru sociálních věcí informoval členy krizového štábu, že se situace v pobytových zařízeních sociálních služeb zhoršila. Počet zaměstnanců, kteří nejsou na pracovišti z důvodu karantény, nebo OČR je celkem 328. „To je téměř 12 %, což je nejvyšší číslo od 4. 11. 2021, od kdy sledujeme údaje z pobytových služeb,“ prohlásil F. Zapletal. Vyšší je i počet covid pozitivních zaměstnanců, celkem 83, což jsou téměř tři procenta, dodal. Nejvyšší počet nepřítomných zaměstnanců (více než 20%) je v MUSS Plzeň a v sociálním a zdravotním centru Letiny. „S těmito organizacemi jsme v průběžném kontaktu a situaci nadále monitorujeme,“ řekl.

Covid pozitivních klientů je 38, tj. necelé 1 %. Je to o 26 klientů více, než minulý týden. „Je vidět, že přijatá opatření jsou dodržována a fungují,“ poděkovala hejtmanka Ilona Mauritzová.

Terénní a ambulantní služby ale žádné větší problémy, které by ohrožovaly poskytnutí služeb klientům, nehlásí. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Janovicích nad Úhlavou je aktuálně v karanténě kvůli pozitivitě jedné pracovnice. „Situaci ale v Klokánku zvládají a i s nimi jsme v kontaktu,“ uzavřel Filip Zapletal.

 

Školy a školská zařízení

Náměstkyně  pro oblast školství Radka Trylčová informovala členy Krizového štábu, že z důvodu nepříznivé epidemické situace na středních školách neprobíhá v tomto týdnu prezenční výuka v 9 školách, z toho na  5 školách probíhá distanční výuka (Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí; Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská; Masarykovo gymnázium, Plzeň; VOŠ a SPŠ elektrotechnické, Plzeň a na Gymnázium a SOŠ, Rokycany). Jedna střední  škola je uzavřena (Střední zdravotnická škola a VOŠ, Plzeň).

Sportovní gymnázium, Plzeň, Gymnázium Sušice a Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Klatovy  mají ředitelské volno.

Dále jsou uzavřené 2 základní školy zřizované Plzeňským krajem, určené pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o ZŠ a Mateřskou školu Tachov, Petra Jilemnického a o ZŠ a Mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň. Ve školách na uzavření škol navazují pololetní prázdniny a na Plzeňsku následně v příštím týdnu jarní prázdniny.

Na základě informací středních škol bylo po testování v tomto týdnu zachyceno 262 pozitivních žáků. Počet testovaných žáků byl nižší z důvodu uzavření některých škol a z důvodu nemocnosti a karantény žáků ve školách. Testovalo se 10 275 žáků (o 2 400 žáků méně než v minulém týdnu). Pozitivních bylo 23 pedagogických pracovníků a 4 nepedagogičtí pracovníci.

„Pozitivita žáků i pedagogů se řešila průběžně celý týden, nejen v testovací den. Na školách se střídají třídy, které jsou v karanténě,“ dodala náměstkyně Radka Trylčová.

 

Situace ve složkách IZS

Nemocnost v oblasti složek IZS (u HZS, PČR, AČR, ZSS PK) se opět mírně zvýšila.  Plnit svoji činnost však mohou bez omezení včetně pomoci činnosti s trasováním KHS Plzeňského kraje  (P ČR a HZS PK). Také u sledovaných subjektů z oblasti dopravní, energetické a vodohospodářské oblasti není jejich činnost nemocností ohrožena. Statutární náměstek hejtmanky a náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek informoval Krizový štáb o  zvýšené nemocnosti řidičů zajišťujících veřejnou dopravu s tím, že se dnes objevil nedostatek řidičů na Plánsku. „Situace se řeší, chceme především zachovat dojezd do Plané do Nemocnice následné péče svaté Anny,“ uvedl s tím, že dojde-li k omezení odpoledních a večerních spojů, bude tato informace zaslána starostům obcí a veřejnost bude informována prostřednictvím webových stránek Integrované dopravy PK a webových stránek Plzeňského kraje.

 

Očkování a kapacita očkovacích míst

K dnešnímu dni bylo v Plzeňském kraji vyočkováno celkem 934 485 dávek. Dokončené očkování oběma dávkami má za sebou již 369 873 lidí a třetí posilující dávkou je očkováno 209 796 osob. „U malých dětí 5+ máme vyočkováno 2946 dávek, z toho 908  malých dětí má očkování dokončeno,“ sdělil vedoucí Odboru zdravotnictví krajského úřadu Jan Karásek.

 

V lednu bylo podáno celkem 85 849 očkovacích dávek, z toho 4710 prvních dávek, 6158 druhých dávek a 74 981 třetích dávek. Za minulý týden bylo naoočkováno 1846 osob bez registrace a pomocí mobilních týmů 385 osob. „Vzrostl nám již také počet praktických lékařů pro děti a dorost, kteří očkují. Z celkového počtu  96 ordinací jich očkuje už 50, což už je téměř polovina lékařů. To považuji za dobré,“ říká Ilona Mauritzová.

Zároveň vedoucí odboru zdravotnictví Jan Karásek informoval, že byla spuštěna předregistrace na podání vakcíny Novavax. „Tuto alternativní vakcínu je možné aplikovat ve věkové skupině od 18+, je dvoufázová a přeočkování druhou dávkou se provádí po 21 dnech. Bude podávána minimálně v jednom očkovacím místě v kraji, v tuto chvíli je to ve FN Plzeň. Dle potřeby a zájmu bude podávána i v ostatních krajských nemocnicích,“ upřesnil J. Karásek. Třetí posilující dávkou je vakcína Pfizer. V současné době projevilo zájem o očkování vakcínou Novavax v Plzeňském kraji celkem 52 osob. Předregistrace očkování pro vakcínu Novavax lze nalézt na stránkách MZ ČR zde.

 

Testování

Hejtmanka Ilona Mauritzová členy Krizového štábu informovala, že povinné testování ve školách skončí 14. 2. 2022 a následně 18. 2. pak ve firmách. Bude obnoveno trasování krajskými hygienami. „Ze statistik vyplynulo, že z pozitivně testovaných ve firmách antigenními testy šlo na potvrzovací PCR test 62 % osob a z toho 84 % mělo pak pozitivitu potvrzenou,“ říká k výsledkům testování vedoucí Odboru zdravotnictví Plzeňského kraje Jan Karásek.

Testovací kapacity v Plzeňském kraji jsou poměrně volné, některá místa nabízí i dnešní termín, nezaznamenali jsme žádné problémy a stížnosti,“ doplnil ke kapacitám testování Jan Karásek.

Novou metodu testování tzv. POCT metodu, která má senzitivitu až 97 % pro určení pozitivity vzorku, využívají nově nemocnice s akutní péčí Plzeňského kraje. Díky této metodě lze efektivně určit pozitivitu testovaných osob i mimo provoz laboratoří zpracovávajících vzorky PCR testů. „Jsem ráda, že máme možnost využít těchto přístrojů v našich čtyřech akutních nemocnicích pro jejich pacienty a zaměstnance. Po jejich zkušebním provozu by mohly být využity i pro naše pobytová sociální zařízení,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová.

Další jednání Krizového štábu Plzeňského kraje je svoláno na středu 9. února 2022.

 


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz