Obyvatelé Karlových Varů budou mít v dubnu a září k dispozici velkoobjemové kontejnery

V průběhu dubna mohou obyvatelé Karlových Varů využít bezplatného odvozu objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery město rozmístí postupně do všech čtvrtí. Na stanovištích budou k dispozici vždy v sobotu od 8 do 16 hodin. Pokud budou v průběhu dne naplněny, smluvní společnost (AVE CZ, odpadové hospodářství) zajistí jejich vyvezení a opětovné přistavení.

 

Další vlna svozu objemného odpadu proběhne v průběhu září.

Služba je pro místní obyvatele zdarma, náklady na její zajištění činí zhruba 1 milion korun.

Harmonogram a seznam stanovišť je dostupný na webu Magistrátu města Karlovy Vary: https://mmkv.cz/cs/harmonogram-rozmisteni-velkoobjemovych-kontejneru-2020

Do kontejnerů je možné odložit komunální odpad, který se kvůli rozměrům nebo hmotnosti nevejde do běžných sběrných nádob, např. starý nábytek, koberce, lino atd. Nesmí se jednat o pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče, barvy, oleje, autobaterie a další nebezpečný odpad.


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

Magistrát města Karlovy Vary

www.mmkv.cz