„Velká naháňka“ v lesích města Boží Dar

Lovecký spolek Boží Dar po COVID pauze obnovil tradici.

Víte, že ekonomická ztráta na 1 stromu, který byl poškozen jelení zvěří, činí zhruba 1000 Kč?

Jednou z aktivit, která od roku 2019 přispívá ke snižování stavů jelení zvěře v okolí Božího Daru, je „Velká naháňka“, která byla tento rok součástí Božídarského loveckého víkendu. Od 7 do 9. října se do nejvýše položeného městečka v ČR na pozvání Loveckého spolku Boží Dar sjelo více než 110 myslivců z celé České republiky. Na slavnostním nástupu bylo opravdu živo i díky přítomnosti 20 honců – psovodů se 40 psy honičských plemen.

„Velká naháňka“ má pevný řád od kontroly dokladů, poučení o bezpečnosti, rozdělení střelců do menších skupin a přesun k vybraným posedům pod vedením tzv. závodčích.

Ing. Karel Picura, lesní správce Městských lesů Boží Dar, upřesnil: „Takový střelec si posedí zhruba 3 hodiny. Honci se psy vyrážejí obvykle z 5-6 různých míst v městských lesích. Procházejí houštiny a předpokládané úkryty zvěře, která se tak dává do pohybu a poskytuje myslivcům šanci být ulovena.“

Ing. Picura shrnul výsledky: během čtvrteční Velké naháňky byly uloveny 3 kusy evropské jelení a 1 kus křížence jelena siky a jelena evropského. Páteční večerní čekaná za účasti 40 osob byla bez úlovku. Při sobotní dopolední čekané jsme zajišťovali hranici německým kolegům v 37 osobách.

Lesy byly Městu Boží Dar přiděleny lesním nařízením z 8.6.1560, do roku 1650 byly v téměř celé ploše vytěženy a nařízeními z let 1653 a 1695 na ně byl uvalen přísný dozor. Městem Boží Dar byly spravovány do roku 1953. V období 1953 – 1991 spravoval tyto lesy stát. Od roku 1991 jsou spravovány opět v režii města Boží Dar, současná výměra lesů ve vlastnictví města Boží Dar je 445 hektarů. Nadmořská výška od 940 metrů do více než 1100 metrů je náročná jak pro vegetaci, tak pro zvěř. Drsné horské podmínky vyžadují, aby v lesích byly pouze takové stavy zvěře, které je schopen tento horský les uživit, aniž by docházelo k redukci počtu dřevin. Rozšiřování spektra dřevin v lesích je posláním současné generace lesníků a jejich příspěvek ke stabilitě budoucích lesů.


Zdroj:

info@bozidar.cz